Siirry sisältöön

Uppföljning av stora rovdjur

En man och en pojke tittar på en karta i den snöiga skogen.

Finlands stora rovdjur, dvs. varg, lodjur, järv och björn, uppföljs regelbundet i fråga om revir och stamstorlek utgående från observationer. Sådana är till exempel visuella observationer, observationer av spår, spillning, kadaver samt spår av rivning. Speciellt viktig information är alla observationer av ungar och bon samt observationer av stora rovdjur som rör sig i närheten av bosättning.

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppskattning av antalen stora rovdjur grundar sig i första hand på observationer som har registrerats av nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner. Nätverket har funnits sedan 1978 och utgörs av cirka 1 700 fritidsjägare, som har fördjupat sig i identifiering av stora rovdjurs spår och spillning.

Rovdjurskontaktpersonen är expert på spår

Rovdjurskontaktpersonerna som utnämns av Finlands viltcentral är utbildade experter som vid behov kan besöka en plats för att granska och identifiera observationer. Jägare och andra som rör sig i naturen ombeds anmäla sina observationer till områdets rovdjurskontaktperson.

Alla observationer registreras på kartan i det elektroniska datasystemet Tassu. För observationerna registreras bland annat djurens art och antal, framtassarnas bredd och längd samt observationstid och observationsplats. För stora rovdjur som har rört sig i närheten av bebyggelse antecknas dessutom avståndet till den närmaste bebodda byggnaden. Varje år registreras tiotusentals observationer, så det handlar om en väldigt omfattande mängd frivilligarbete.

Se kontaktuppgifterna till rovdjurskontaktpersonen för ditt område