Siirry sisältöön

Jaktvårdsföreningarna

I Finland finns 279 jaktvårdsföreningar. Jaktvårdsföreningen är viltförvaltningens enhet på lokalnivå, vars verksamhetsområde är inom en eller flera kommuner eller begränsat till byagränser som del av en storkommun.

Jaktvårdsföreningen ansvarar för främjandet av hållbar vilthushållning på sitt verksamhetsområde, svarar för främjandet och organiseringen av jägarnas frivilligverksamhet samt sköter de för dem föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifterna.

Jaktvårdsföreningens styrelse leder och övervakar jaktvårdsföreningens verksamhet. Jaktvårdsföreningens praktiska verksamhet sköter verksamhetsledaren vanligtvis vid sidan av sin egen tjänst. Jaktvårdsföreningens verksamhet finansieras huvudsakligen med medel från viltvårdsavgifterna som jägarna betalar.

Jaktvårdsföreningarnas arbetsordning (pdf) (6 sidor)

Kontakt- och evenemangsuppgifter

Jaktvårdsföreningarnas kontakt- och evenemangsuppgifter har samlats nationellt i Oma riista -databas. Här nedan finns direkta länkar till de viktigaste sökningarna. Vid behov kan man begränsa sökningen att enbart gälla för ett särskilt område, uppgift eller evenemangstyp.

Jaktvårdsföreningarnas verksamhetsledare

Rovdjurskontaktpersoner

Jägarexamen

Skjutprov