Siirry sisältöön

Påverka skötseln av jakt- och viltärenden

Nu är det tillfälle att påverka den egna jaktvårdsföreningens ärenden och delta i din jaktvårdsförenings verksamhet samt höra om aktuella ärenden.

I februari ordnas jaktvårdsföreningarnas årsmöten, vid vilka man väljer styrelsens medlemmar istället för dem som är i tur att avgå och jaktvårdsföreningens representant till jaktvårds-föreningarnas regionmöte. Vid den här årsmötesomgången väljer man även representanter till regionala och nationella viltrådet, vars treåriga mandatperiod börjar 1.8.2017.

På årsmötet behandlas ärenden i enlighet med jaktvårdsföreningens arbetsordning 3 §.

Om du är intresserad av din jaktvårdsförenings ärenden eller av att påverka, lönar det sig att komma med på årsmötet. Ta med dig ditt ikraftvarande jaktkort – enklaste sättet att påvisa ditt medlemskap i jaktvårdsföreningen är med direktbetalningskortet eller med Oma riista –tjänstens mobila jaktkort.

Platser och tidpunkter för årsmötena hittar du i januari månads Jägaren-tidning samt på riista.fi-webbsidorna under evenemangssökning.

På jaktvårdsföreningens årsmöte har varje medlem som är 18 år fyllda en röst. Medlem som är under 18 år har yttrande- och närvarorätt vid mötet. En medlem som fyllt minst 18 år kan också befullmäktiga en annan medlem att företräda hen vid årsmötet.