Bli bekant med bioekonomi

Det talas mycket om bioekonomi, men vad betyder den egentligen och hur berör den oss alla? Svaret hittar du på bioekonomiavdelningen på Skogsmässan. Designer, jord- och skogsbruksministeriet och organisationer inom ministeriets förvaltningsområde kommer att bygga upp avdelningen tillsammans.

Sommarinventeringen av vilttrianglar börjar nästa vecka

Perioden 25.7 till 5.8 inventeras vilttrianglarna i hela landet. Vilttrianglarna i vårt land inventeras två gånger om året och utgör även globalt sett en enastående insats av frivilliga. Höstens jakttider för hönsfåglarna bestäms utifrån resultaten av sommarinventeringen. Jägarna ska tänka på att bristfällig kunskap om viltstammarna kan leda till onödigt drastiska inskränkningar i jakttiderna.