Finland ger naturen en egen flaggdag

Inrikesministeriet har gett ett förordnande om flaggning på Finska naturens dag den sista lördagen i augusti nästa år, dvs. den 26 augusti 2017. Flaggningen utgör kulmen för Naturens dagar som ordnats Finland 100-året till ära.

Finlands bästa insats för naturen 2015–2016

Hjälp Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nationella kommitté i Finland att hitta en person, en organisation eller ett företag som lyckats trygga en livskraftig natur och ekosystemtjänsternas funktion – lämna in ditt förslag.

Bli bekant med bioekonomi

Det talas mycket om bioekonomi, men vad betyder den egentligen och hur berör den oss alla? Svaret hittar du på bioekonomiavdelningen på Skogsmässan. Designer, jord- och skogsbruksministeriet och organisationer inom ministeriets förvaltningsområde kommer att bygga upp avdelningen tillsammans.