Siirry sisältöön

Luke: Björnstammen fortsätter minska

Naturresursinstitutet, pressmeddelande 20.3.2023

Naturresursinstitutet bedömer att björnstammen i Finland fortsätter att minska. Det totala antalet björnar beräknas vara 1 740–1 925 individer före jaktsäsongen som börjar i augusti 2023. Detta är en minskning med cirka 20 procent jämfört med den beräknade stammen 2022.

De senaste fyra åren har björnen jagats mer intensivt än tidigare, och den minskning av björnstammen som började 2020 tycks ha fortsatt.

– Minskningen har visserligen inte skett jämnt, så att antalet björnar har minskat mest i östra Finland, där jaktuttaget varit stort. Åren 2019–2022 sköts 85 % av de fällda björnarna inom mindre än 100 kilometer från Finlands östra riksgräns. I västra Finland var förändringarna i björnstammen mindre, säger forskare Samuli Heikkinen vid Naturresursinstitutet.

Populationsberäkningen av björn grundar sig på kullobservationer som har registrerats av rovdjurskontaktpersoner och utifrån vilka antalet separata kullar har beräknats. År 2022 registrerades 750 observationer av kullar med minst en högst årsgammal unge. Enligt beräkningarna fanns det 167–203 kullar. Det totala antalet individer erhålls genom att multiplicera antalet kullar med 10.