Mera biologikunskap bland älgjägarna

Det nya beståndsvårdssystemet för älg som tas i bruk det här året, innebär delvis nya uppgifter och ett större ansvar för de involverade. För att underlätta jägarnas uppgifter har Finlands viltcentral sammanställt material om bland annat älgens biologi och populationsdynamik.