Siirry sisältöön

Webbplatsen riista.fi förnyades – omfattande information om vilt och jakt

Finlands viltcentrals nya webbplats riista.fi har öppnats. Tack vare den är viltcentralens tjänster och experthjälp nu ännu lättillgängligare än tidigare.

Finlands viltcentral inledde sin verksamhet våren 2011 och är en självständig inrättning som verkar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Viltcentralens uppgifter består bl.a. av olika licensbeslut och beredning av skötselplaner. Viltcentralen publicerar tidningen Jägaren, som delas ut på finska eller svenska till över 300 000 jägare som har betalat sin viltvårdsavgift.

På viltcentralens nya webbplats har man beaktat informationens tillgänglighet från olika mobilapparater och kontakten till kanaler i sociala medier. I samband med förnyelsen har innehåll tillagts på olika språk: webbplatsen betjänar i fortsättningen förutom finsk- och svenskspråkiga även samisk- och engelskspråkiga användare. Arbetet för medierna har underlättats genom att man har sammanställt behövlig information för journalister på en separat sida.

Webbplatsen har många besökare

Webbplatsen riista.fi hade förra året cirka 400 000 besökare och 800 000 besök. Enbart i september besökte över 100 000 besökare webbplatsen, eftersom den är i störst användning om hösten. De överlägset populäraste frågorna var jakttider och licensförvaltning. Besökarna sökte också information om evenemang, anvisningar för jägare och kontaktuppgifter samt information om lagstiftning, viltdjur och viltvård.

Webbplatsen har många återkommande besökare, eftersom nästan två av tre besök sker med en bekant adress. Ungefär 40 procent av användarna besöker sidorna varje vecka och lika många varje månad. Endast cirka 20 procent av användarna besöker sidorna några gånger om året eller ännu mera sällan.

Viltvård och utbildningsinformation

Viltcentralen utredde i oktober i fjol genom en användarenkät åsikter och behov som grund för förnyelsen av sidorna. På enkäten inkom närmare 1 000 svar. Utgående från enkätsvaren önskades information om jaktområden och jaktmöjligheter samt anvisningar för tillagning av viltkött.

– De här ämnena tas också upp på de nya sidorna, även om de inte hör till viltcentralens egentliga område. Däremot strävar vi efter att ytterligare utöka och förtydliga anvisningarna om viltvård och informationen om utbildningar och kurser, berättar webbplanerare Laura Ticklén från viltcentralen.

– Det finns nu också mera basinformation om vilthushållning än tidigare. Önskemålen om uppföljning av jaktperiodens framskridande och delgivning av övriga forsknings- och statistikuppgifter uppfyller vi genom att informera om på vilka aktörers webbplatser man kan hitta tillförlitlig information om den aktuella frågan, säger Ticklén.

Anvisningar och blanketter på webbplatsen

Nästan hälften av dem som svarade på webbenkäten uppskattade att de kommer att besöka sidorna riista.fi oftare i fortsättningen om sidorna innehåller vilt- och jaktvideoklipp Den önskan uppfylls. Redan nu kan man på viltcentralens YouTube se tidigare färdigställda videoklipp, och för sidan riista.fi börjar man göra anvisningar för jägare i videoform, som komplettering till de skriftliga anvisningarna. Också mera bilder används.

Det finns ett stort utbud av ansökningsblanketter och mallar för dokument som jaktvårdsföreningar och jaktsällskap behöver. Många besökare på viltcentralens webbplats skulle vilja sköta sina licens- och blankettärenden helt elektroniskt, men åtminstone tills vidare förutsätter licensförvaltningen blanketter i pappersform med underskrift.