Siirry sisältöön

Lediga jobb

Finlands viltcentrals region Lappland lediganslår tjänsten som jaktchef

Jaktchefen ansvarar för verkställandet av en hållbar vilthushållning inom verksamhetsområdet, stöder jaktvårdsföreningarna i deras verksamhet, verkställer viltpolitiken, samarbetar med intressegrupperna och sköter vissa offentliga förvaltningsuppgifter. Dessutom fungerar jaktchefen som föredragande för Lapplands regionala viltråd.

Vi söker en specialplanerare

Specialplaneraren främjar på sitt verksamhetsområde verkställandet och utvecklingen av hållbar vilthushållning, stödet av jaktvårdsföreningarnas verksamhet, verkställandet av viltpolitik och samarbetet med intressentgrupper samt svarar för skötseln av särskilt fastställda offentliga förvaltningsuppgifter.