Siirry sisältöön

Finlands viltcentral söker en viltplanerare

Vi söker en ersättare för vår alterneringslediga viltplanerare för tiden 5.2–2.8.2024. Tjänstens placeringsort är ett av Finlands viltcentrals regionkontor (riista.fi).

Till viltplanerarens uppgifter hör planering och rådgivning inom vilthushållningen, att stödja jaktvårdsföreningarna och samarbeta med intressentgrupperna samt att sköta separat fastställda offentliga förvaltningsuppgifter.

För skötsel av uppgiften förutsätts:

 • för branschen lämplig yrkeshögskole- eller högskoleexamen
 • god kännedom om verksamheten i jaktvårdsföreningarna och förvaltningen
 • kännedom om vilthushållning och jakt
 • utmärkta muntliga och skriftliga färdigheter i finska
 • nöjaktiga färdigheter i svenska och engelska
 • förhandlings-, samarbets- och interaktionsförmåga
 • beredskap för flexibla arbetstider och resor
 • beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation

Lönesättningen följer gällande kollektivavtal för branschen och befattningen ska tas emot senast den 5 februari 2024.

Därtill ska den sökande uppfylla nedanstående villkor för anställning som ersättare för en alterneringsledig person.

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast 8.1.2024 kl. 15.15 i första hand elektroniskt till adressen: kirjaamo@riista.fi eller i andra hand till adressen: Finlands viltcentral, Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors.

Märk mejlet/brevet: Viltplanerare för tidsbunden anställning, Uleåborg.

Ytterligare information

Chef för offentliga förvaltningsuppgifter Sauli Härkönen,029 431 2104,  sauli.harkonen@riista.fi

Villkoren för alterneringsledighet

I avtalet om alterneringsledighet förbinder sig arbetsgivaren att för samma tid anställa en person som är arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Ersättaren behöver inte anställas för samma uppgifter som den anställda har skött, men arbetsgivaren ska vara den samma. Som ersättare får inte anställas en person som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa studerar på heltid eller verkar som företagare på heltid.

Som ersättare för en alterneringsledig person ska anställas en person som är arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.  Som ersättare kan anställas en person som:

 • har varit arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregår anställningen som ersättare, eller
 • Undantag: I följande situationer kan en person vars arbetslöshet varat bara en dag omedelbart före anställningen anställas som ersättare:
  • personen är under 30 år och det har gått mindre än ett år sedan personen avlade sin yrkes- eller högskoleexamen, eller
  • personen är under 25 år eller över 55 år när anställningen som ersättare börjar.

Ersättaren ska anställas för heltidsarbete, där arbetstiden är minst den samma som för den som blir alterneringsledig.