Snöspårsinventeringarna har startat

Förändringar i viltdäggdjurens riklighet följs upp med hjälp av snöspårsinventeringar i vilt- och fälttrianglar. Snöspåren räknas i fälttrianglarna…

Jakten på sjöfåglar börjar

Jakten på sjöfågel börjar lördagen den 20 augusti klockan 12:00. Jakten ska inriktas på andarter som det finns rikligt av och vars stammar har varit i en gynnsam utveckling såsom gräsänder, krickor och knipor.