Siirry sisältöön

En jaktchef till Uleåborg och en jaktchef till Norra Savolax

Jaktchefen ansvarar för verkställandet av en hållbar vilthushållning inom verksamhetsområdet, stöder jaktvårdsföreningarna i deras verksamhet, verkställer viltpolitiken, samarbetar med intressegrupperna och sköter vissa offentliga förvaltningsuppgifter. Dessutom fungerar jaktchefen som föredragande för det regionala viltrådet. Utöver uppgifterna som hör till verksamhetsområdet hör det till jaktchefens uppgifter att delta i uppgifter och projekt som främjar vilthushållningen på riksnivå, och i internationella uppdrag som avtalas separat.

Tjänsten förutsätter följande

 • Högre högskoleexamen, helst inom naturresursområdet, eller annan lämplig examen i kombination med visad lämplighet för tjänsten som jaktchef
 • God kännedom om vilthushållning och jakt
 • Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och
  nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
  Goda kunskaper i svenska räknas som merit.
 • Kunskaper i engelska
 • Förhandlings-, samarbets- och kommunikationsförmåga
 • I praktiken visad ledarförmåga
 • Beredskap för flexibla arbetstider och resor inom landet,
  och vid behov även utomlands
 • Beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation

Regionkontoret för viltcentralsregionen Uleåborg ligger i Muhos och verksamhetsområdet omfattar 26 jaktvårdsföreningar. Region­kontoret för Norra Savolax ligger i Kuopio och verksamhetsområdet omfattar 23 jaktvårdsföreningar.

Tjänsten förutsätter möjligheter att självständigt röra sig inom verksamhetsområdet. Utöver kontors- och resedagarna kan delar av arbetet göras flexibelt på distans. Finlands viltcentral har moderna arbetsredskap och informationssystem som stöder arbetet.

Lönen följer gällande avtal om arbetsvillkoren för branschen och den anställda tillträder senast den första augusti.

 


Ansökningstiden går ut 31.5 kl 16

Ansökningarna riktas till Finlands viltcentral och mejlas senast den 31 maj kl 16 till adressen kirjaamo@riista.fi. Märk mejlet ”Jaktchef Norra Savolax” eller
”Jaktchef Uleåborg”.

 


Ytterligare information om tjänsterna ger

 • direktör Jari Varjo, jari.varjo@riista.fi, telefon 029 431 2112 (jaktcheferna)
 • chefen för offentliga förvaltningstjänster Sauli Härkönen, sauli.harkonen@riista.fi, telefon 029 431 2104
 • vilthushållningschef Jarkko Nurmi, jarkko.nurmi@riista.fi, telefon 029 431 2105