Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus rekrytoi: Riistapäällikkö Ouluun ja Riistapäällikkö Pohjois-Savoon    

Riistapäällikkö vastaa toimialueellaan kestävän riistatalouden toteutumisesta, riistanhoitoyhdistysten toiminnan tukemisesta, riistapolitiikan toimeenpanosta, sidosryhmäyhteistyöstä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta. Lisäksi riistapäällikkö toimii alueellisen riistaneuvoston esittelijänä. Toimialueeseen liittyvien tehtävien lisäksi riistapäällikön tehtäviin kuuluu osallistuminen riistatalouden edistämisen valtakunnallisiin tehtäviin ja hankkeisiin sekä erikseen sovittaviin kansainvälisiin tehtäviin. 

Tehtävän hoitaminen edellyttää

  • ylempää korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta tai muuta soveltuvaa tutkintoa yhdistettynä käytännössä osoitettuun riistapäällikön tehtävien hallintaan 
  • riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta 
  • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Hyvä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. 
  • englannin kielen taitoa 
  • neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä 
  • käytännössä osoitettua johtamistaitoa 
  • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa ja mahdollisesti myös ulkomailla 
  • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota 

Suomen riistakeskuksen Oulun aluetoimisto sijaitsee Muhoksella ja toiminta-alueella toimii 26 riistanhoitoyhdistystä. Pohjois-Savon aluetoimisto sijaitsee Kuopiossa ja toiminta-alueella toimii 23 riistanhoitoyhdistystä.  

Tehtävä edellyttää mahdollisuutta liikkua toimialueella itsenäisesti. Toimisto- ja matkapäivien lisäksi työtä voi tehdä joustavasti myös etänä. Suomen riistakeskuksella on modernit työkalut ja työtä tukevat tietojärjestelmät. 

Toimen palkkaus määräytyy voimassa olevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan viimeistään 1.8.2024. 

Hakemukset 31.5. klo 16 mennessä

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 31.5.2024 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi. Merkitse viestikenttään: ”Riistapäällikkö Pohjois-Savoon” tai ”Riistapäällikkö Ouluun”.

Lisätietoja avoimista tehtävistä antavat:

johtaja Jari Varjo, jari.varjo@riista.fi, puhelin 029 431 2112 

julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, sauli.harkonen@riista.fi, puhelin 029 431 2104 

riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, jarkko.nurmi@riista.fi, puhelin 029 431 2105 

 

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.  

Riistakeskuksen palveluksessa meitä on yli 80 ja toimimme koko Suomen alueella lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Teemme töitä joustavasti monipaikkatyömallilla hajautetussa toimintaympäristössä 15 alueella.   

Teemme valtakunnallisesti merkittävää työtä, jossa jokaisen työpanos on tärkeää. Pidämme hyvää huolta osaamisen kehittämisestä ja henkilöstön työhyvinvoinnista.  

Riistakeskus on vastuullinen työpaikka ja arvostamme työyhteisön monimuotoisuutta. Työyhteisössämme varmistamme tasapuolisen kohtelun ja huomioimme toistemme elämäntilanteet.