Uudistettu metsästäjätutkinto

Uudistetut Metsästäjän opas, vapaaehtoinen metsästäjätutkintokoulutus sekä metsästäjätutkinto muodostavat vastuullisuuden koulutusohjelman uusille metsästäjille. Koulutusohjelman suorittanut saa hyvät lähtökohdat aktiiviselle…

Riistahallinnon Oma riista -palvelu purkaa paperibyrokratiaa

Suomen riistakeskus tarjoaa hirvenpyyntiluvan saajille mahdollisuuden ilmoittaa saadut hirvisaaliit ja metsästyksen aikana tehdyt hirvihavainnot Oma riista -palvelun avulla. Kyseessä on merkittävin palvelu-uudistus lakisääteisen riistahallinnon 64-vuotisen historian aikana.

Kansainväliset vieraat mukaan jahtiin

Suomeen saapuva metsästäjä tarvitsee voimassa olevan metsästyskortin lisäksi metsästysluvan ja mahdollisesti ampumakoetodistuksen sekä luvan tuoda aseen tai koiran maahan. Lupien hankinnassa kannattaa suomalaisen jahdin järjestäjän auttaa vierastaan. Asiointi hyvissä ajoin riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan kanssa kannattaa.