Susireviirialueiden yhteistyöryhmille tukea

Suomen riistakeskus on palkannut Reviiriyhteistyön kehittäminen -hankkeeseen suunnittelijaksi FT Mari Lylyn. Reviiriyhteistyöryhmät koostuvat reviirialueen asukkaista. Työryhmien tavoitteena on…

Riistapeltojen perustamisen aika

Riistalle viljeltävällä ravinnolla parannetaan luonnon monimuotoisuutta. Sopivat kasvilajikkeet ja riistapeltojen oikea sijainti lisäävät peltoympäristöissä elävän riistan ja monen…