Utfodringen fortsätter över vintern

Vid utfodring bör man ta i beaktande lämplig plats och näring, och man bör förbinda sig till att utfodra under hela perioden. För utfodring av djur kan man använda sig av skördar som blivit över – samtidigt förebygger man skador som orsakas av djur som är utmattade av hunger.

Trafikant, se upp för hjortar!

Vanligen sätter sig hjortarna i rörelse då kvällen skymmer, vilket under senhösten dessutom inträffar vid samma tidpunkt tillsammans med den livligaste pendeltrafiken. Varje hjort som fälls redan i början av perioden minskar kollisionsrisken mot slutet av hösten under den värsta kollisions-tiden.

Bli bekant med bioekonomi

Det talas mycket om bioekonomi, men vad betyder den egentligen och hur berör den oss alla? Svaret hittar du på bioekonomiavdelningen på Skogsmässan. Designer, jord- och skogsbruksministeriet och organisationer inom ministeriets förvaltningsområde kommer att bygga upp avdelningen tillsammans.