Siirry sisältöön

Jakt på fälthare minskar trädgårdsskadorna  

Skogsharar och fältharar som orsakar skador på specialodlingar, trädgårdar eller foderbalar avlägsnas med fördel under jakttiden. Harjakten fortsätter fram till slutet av februari.

Harar orsakar skador i trädgårdarna. När snötäcket är tjockt samlas i synnerhet fältharar vid lättåtkomliga födoplatser, där de kan orsaka avsevärda ekonomiska skador på till exempel bär- eller fruktodlingar.

– Särskilt äppelträd, unga hallonbuskar och buskblåbär är omtyckta bland hararna, säger jaktchef Jouni Tanskanen vid Finlands viltcentral.

Också foderbalar som används inom lantbruket är omtyckt föda bland fältharar, varför det lönar sig att skydda balarna genom att placera dem i närheten av produktionsanläggningar eller inhägna balområdet med nät. Det lönar sig för jordbrukaren eller trädgårdsmästaren att kontakta lokala jägare i god tid, för att skador ska kunna förhindras före den känsliga fortplantningsperioden på våren.

De senaste årens varma somrar med lite nederbörd har medfört en starkare stam av fälthare.

 

Ordnande av jakten

Jakten är effektiv när den genomförs som drevjakt, som bedrivs med hundar och jägare på kullar där fälthararna har sina daglegor.

Passkyttarna placeras så att man förutom fälthararnas rutter också beaktar säkerheten. Vid planeringen av passens placering bör man komma ihåg att utan tillstånd av byggnadens ägare eller innehavare får vilt inte skjutas på under 150 meters avstånd från närmaste bebodda byggnad. Med tillstånd av byggnadens innehavare är det möjligt att bedriva jakt på kortare avstånd än det som bestäms i lagen.

– Det är bra att informera markägarna om jakten, så att de också ges möjlighet att delta. En jakt som genomförs tillsammans ger ett utmärkt tillfälle att sprida information om jakt och hur man förebygger skador, säger Tanskanen.

I första hand ska man sträva efter att förebygga skador under jakttiden och genom att skydda skadeobjekten. Vilt som förorsakar betydande ekonomiska skador kan reduceras under fredningstiden endast med stöd av dispens som beviljats av Finlands viltcentral.  Staten ersätter inte skador orsakade av fälthare eller skogshare.

Tilläggsinformation: Finlands viltcentrals jaktchefer och viltplanerare, se kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter