Siirry sisältöön

Rusakkojahti vähentää puutarhavahinkoja  

Erikoisviljelmille, puutarhakasveille tai rehupaaleille vahinkoja aiheuttavat rusakot ja metsäjänikset on syytä poistaa metsästysaikana. Jäniseläinten metsästys jatkuu helmikuun loppuun saakka.

Jäniseläimet aiheuttavat vahinkoja puutarhoissa. Paksun lumen aikana erityisesti rusakot kerääntyvät helppoihin ravintokohteisiin, jolloin ne voivat aiheuttaa vahinkoa marja- tai hedelmäviljelmillä.

– Maistuvimpia kohteita ovat omenapuut, nuoret vadelmat ja pensasmustikat, riistapäällikkö Jouni Tanskanen Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Myös maataloudessa käytettävät rehupaalit ovat rusakoille mieluista ravintoa: paalit kannattaa suojata sijoittamalla ne lähelle tuotantotiloja tai aitaamalla paalit verkolla. Viljelijän tai puutarhurin kannattaa ottaa yhteyttä paikallisiin metsästäjiin hyvissä ajoin, jotta vahingot voidaan estää ennen kevään herkkää lisääntymisaikaa.

Edelliset lämpimät ja vähäsateiset kesät ovat vahvistaneet rusakkokantaa.

 

Metsästyksen järjestäminen

Metsästys onnistuu tehokkaasti ajometsästyksenä, jossa sopivat rusakoiden päivämakuumäet ajetaan metsästäjien ja koirien avulla.

Passien sijoittelussa pitää ottaa huomioon paitsi rusakoiden kulkureitit myös turvallisuus. Passipaikkoja suunniteltaessa on syytä muistaa, että ilman rakennuksen haltijan tai omistajan lupaa ei riistaeläintä saa ampua 150 metriä lähempänä asuttua rakennusta. Rakennuksen haltijan luvalla metsästys on mahdollista lain määräämää minimiä lähempänä.

– Metsästyksestä on hyvä tiedottaa maanomistajille, näin he voivat osallistua metsästykseen. Yhdessä toteutettu metsästys tarjoaa oivan tilaisuuden jakaa tietoa metsästyksestä ja vahinkojen ennaltaehkäisystä, Tanskanen sanoo.

Ensisijaisesti vahinkoja on pyrittävä estämään metsästysaikana ja vahinkokohteet suojaamalla. Taloudellisesti merkittäviä vahinkoja aiheuttavia riistaeläimiä voidaan vähentää rauhoitusaikana vain Suomen riistakeskuksen myöntämällä poikkeusluvalla.  Valtio ei korvaa rusakon tai metsäjäniksen aiheuttamia vahinkoja.

Lisätietoja: Suomen riistakeskuksen riistapäälliköt ja riistasuunnittelijat, ks. yhteystiedot

Yhteystiedot