Siirry sisältöön

Oulu

Oulun riistakeskusalueen hirvitavoitteet asetettu

Alueellinen riistaneuvosto on asettanut Pohjois-Pohjanmaan hirvitavoitteet vuosille 2024–2026. Hirvitiheystavoitteiden alarajat pysyivät samoina kuin edellisenä kolmivuotiskautena, mutta tavoitehaarukoita laajennettiin…

Ilmoita suurpetohavainnosta petoyhdyshenkilölle

Suomen suurpetokantojen kehitystä seurataan petoyhdyshenkilöverkoston avulla. Verkoston varmentamat havainnot muodostavat suurpetokantojen arvioinnin perustan. Ilmoittamalla oman havaintosi alueesi petoyhdyshenkilölle…

Metsästyksenjohtajia koulutettiin etänä

Hirvijahdin lähestyessä Suomen riistakeskuksen järjesti Oulun hirvitalousalueille metsästyksenjohtajakoulutuksen. Koulutuksessa käytiin laajasti läpi niin metsästyksenjohtajan tehtäviä, metsästyksen turvallisuutta kuin…