Siirry sisältöön

Karhunmetsästys itäisellä poronhoitoalueella on päättynyt

MÄÄRÄYS

Asianumero 226/04.02.00/2023

 

Suomen riistakeskus määrää tällä päivämäärällä karhunmetsästyksen lopetettavaksi itäiseltä poronhoitoalueelta metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtio­neuvoston asetuksen (452/2013) 8 §:n 4 momentin nojalla, koska poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2023–2024 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (826/2023) 2 §:n mukainen alueellinen kiintiö, 45 karhua, on saatu saaliiksi.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n 4 momentin nojalla metsästyksen lopettamisen katsotaan tulleen metsästäjien tietoon kolmen päivän kuluttua määräyksen antamisesta.

Kun karhun metsästys on jo aiemmin määrätty lopetettavaksi läntiseltä poronhoitoalu­eelta, alueellisen kiintiön nojalla sallittu karhun metsästys on näin ollen päättynyt tämän metsästysvuoden osalta koko poronhoitoalueella.

 

SUOMEN RIISTAKESKUS

Julkiset hallintotehtävät

 

Sauli Härkönen

julkisten hallintotehtävien päällikkö

 

Harri Norberg

esittelijä, erikoissuunnittelija

 

Lisätietoja

Norberg, Harri

  • Erikoissuunnittelija (Toimivapaalla)
  • Raportointi, pyynti- ja poikkeuslupatilastot, suurpedot, majavat, poronhoitoalue
  • 029 431 2115
  • harri.norberg@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024.