Siirry sisältöön

Kansainvälinen yhteistyö

Riista-alan kansainvälistä yhteistyötä suunnittelee ja koordinoi Suomen osalta julkinen riistakonserni. Suomen riistakeskus osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön Suomen valtion edustajana.

Suomen riistakeskuksen kansainvälisellä työllä on kolme päätavoitetta:

1) Kansainvälisten kehitystrendien ennakointia tarvitaan suomalaisen riistalouden strategista suunnittelua varten. Se edellyttää

 • kansainvälistä verkostoitumista
 • mukanaoloa kansainvälisten instituutioiden toiminnassa
 • kansainvälisten toimijoiden (riistakonserni, ympäristöhallinto) tiedonvaihtoa ja erikoistumista kotimaassa.

2) Direktiivit määrittävät pitkälti kansallisen lainsäädäntömme sisällön. Kansainvälisten sopimusten, ja niiden perusteella tai puitteissa tehtyjen suositusten ja direktiivien sisältöön halutaan vaikuttaa. Se edellyttää

 • mukanaoloa kokouksissa, neuvotteluissa, työryhmissä ynnä muissa tilanteissa, joissa kansainvälisiä sopimuksia laaditaan ja vahvistetaan
 • suhteiden hoitoa tahoihin ja henkilöihin, jotka ovat mukana edellä mainituissa tilaisuuksissa ja työryhmissä.

3) Tiedonhankinta ja suomalaisen tiedon välittäminen kansainvälisille foorumeille on tärkeää. Se edellyttää

 • verkostoitumista alan kansainvälisten osaajien kanssa
 • kansainväliseen toimintaan osallistuvan niiden, jotka ovat kyseisten asiakokonaisuuksien keskeisiä toimijoita kotimaassa
 • kansainväliseen työhön pystyvän henkilöstön rekrytointia ja koulutusta.

Suomen riistakeskuksen kansainvälistä työtä kehitetään seuraavasti:

1) Nimetään kansainvälisille sopimuksille ja kansainvälisesti tärkeille aihepiireille vastuuhenkilöt.

 • Itämeren hyljekysymykset (HELCOM): riistapäällikkö Mikko Toivola
 • Muuttavat vesilinnut (AEWA): projektipäällikkö Mikko Alhainen
 • Suurpedot: erikoissuunnittelija Harri Norberg
 • Kansainväliset suojelukysymykset (IUCN): erikoissuunnittelija Marko Svensberg
 • Kansainvälinen riistansuojelu (CIC): projektipäällikkö Mikael Wikström

2) Pyritään kansainvälisten hoitosuunnitelmien toteuttajaksi tai osapuoleksi.

 • Esimerkkinä tästä on EU-tason hoitosuunnitelma taigametsähanhelle lajin koko vuotuisen elinpiirin ja muuttoreittien varrelle (FlyWay).

3) Kasvatetaan kansainvälistä osaamista.

 • Kansainvälinen osaamien otetaan huomioon rekrytoinnissa.
 • Tarjotaan 6‒12 kuukauden työkomennuksia kansainvälisiin tehtäviin.
 • Koulutetaan kotimaassa toimivaa henkilöstöä kansainvälisistä sopimuksista ja EU-organisaatiosta.
 • Tuetaan henkilöstön kieliopintoja.

4) Osallistutaan riistaviranomaisten kansainväliseen yhteistyöhön.

 • EU-27-maiden riistataloushallinnot
 • Erityisesti Baltia ja Pohjoismaat

5) Vastataan kansainvälisen riistansuojelujärjestön CIC:n Suomen delegaation hallinnosta ja osallistutaan sen työhön organisaationa ja Suomen valtion edustajana.

6) Ei osallistuta NGO- eli kansalaisjärjestöjen (harrastaja- tai edunvalvontajärjestöjen) työhön.