Oma riista -palvelu (sähköinen asiointi)

Oma riista -palvelu on riistahallinnon sähköinen asiointipalvelu, jonka toteuttamisesta ja ylläpidosta vastaa Suomen riistakeskus. Järjestelmää hyödyntävät julkisessa riistakonsernissa lisäksemme maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus sekä Metsähallitus.

Metsästäjä voi verkkopalvelun lisäksi käyttää saalistietojen helppoon, nopeaan ja tarkkaan kirjaamiseen maastosta myös kehittämiämme Oma riista -mobiilisovelluksia (Android, Windows Phone, iOS). Kun metsästäjä maksaa riistanhoitomaksun, päivittyy tieto viikon päästä myös Oma riista -palveluun. Näin sähköinen metsästyskortti kulkee aina metsästäjän mukana älypuhelimessa.

Huom.! Oma riista -mobiilisovellus vaatii päivitystä, jotta uudet toiminnallisuudet tulevat käyttöön. Muista siis tarkistaa Oma riista -mobiilisovelluksen asetuksista, että käytössä on automaattinen synkronointi tai kirjaudu uudelleen mobiilisovellukseen tietojen päivittämiseksi.

Ohjeita Oma riista -palvelun seuraominaisuuksien käyttöön

PDF-ohjeiden alla on video-ohjeet Oma riista -palvelun seura- ja hirvitieto-ominaisuuksien käyttöön. Ensimmäisellä soittolistalla on video-ohjeet seuran ja seurueiden yhteyshenkilölle, jossa kerrotaan seuran haltuunotosta, jäsenten kutsumisesta ja seuran metsästysmaiden lisäämisestä Oma riista -palveluun. Toisella soittolistalla on video-ohjeet hirvieläinlupien hakemiseen ja hirvitietojen keräämiseen seuran metsästyksenjohtajalle. Kolmannelle soittolistalle on koottu video-ohjeita seuran jäsenille Oma riista -palvelun seuraominaisuuksien käyttöön.

 

PDF-ohjeita

Ohjeita seuran yhteyshenkilölle ennen metsästyskautta

UUSI! Alueet ja ryhmät -tietojen päivittäminen metsästysvuodelle 2017 -2018

Ohjeita metsästyskauden toimenpiteisiin

Lupaosakkaiden kannattaa kirjata hirvisaalistiedot Oma riista -palveluun mahdollisimman nopeasti, jotta luvansaaja ja lupaosakkaat voivat seurata metsästyksen edistymistä reaaliajassa.

Oma riista -ohje luvansaajille (saalisilmoitus)

Metsästyksenjohtaja tai seuran/seurueen yhteyshenkilö voi kirjata hirvisaaliita ja -havaintoja sekä hyväksyä seuran jäsenten ehdottamia kirjauksia Oma riista -palvelussa.

Oma riista -ohje metsästyksenjohtajille

Hirvisaaliin kirjaaminen Oma riista -mobiilisovelluksella

Hirvihavainnon kirjaaminen Oma riista -mobiilisovelluksella

VIDEO-ohjeita

Soittolista 1: Ohjeita seuran yhteyshenkilölle Oma riista -palvelun seuraominaisuuksien käyttöön

 Soittolista 2: Ohjeita luvansaajalle Oma riista -palvelun käyttöön

Soittolista 3:  Ohjeita metsästyksenjohtajalle hirvitietojen keruuseen Oma riista -palvelussa

Soittolista 4: Ohjeita seuran jäsenille Oma riista –palvelun seuraominaisuuksien käyttöön

Soittolista 5: Ohjeita hirvenmetsästäjälle Oma riista -palvelun käyttöön

 

Ohjeita Oma riista -palvelun käyttöön

Selkeiden video-ohjeiden avulla pääset helposti alkuun Oma riista -palvelun käytössä. Ohjeissa kerrotaan esimerkiksi, miten luot Oma riista -tunnukset ja miten kirjaat saaliita ja havaintoja Oma riista -palvelussa. Alla olevalla soittolistalla on video-ohjeet aiheista:


Oma riista -palvelun käyttöohjeita Youtube-kanavallamme

Mitä Oma riista -palvelussa voi tehdä?

Palvelun käyttäjä, metsästäjä tai pyynti- tai poikkeusluvan saaja, voi Oma riista -palvelussa

 • pitää henkilökohtaista riistalokia eli saalispäiväkirjaa
 • kirjata ylös riistahavaintoja
 • jättää lakisääteisiä saalisilmoituksia
 • nähdä hakemiensa pyyntilupien tilanteen
 • nähdä Oma riista –palvelun kautta lähetettyjä viestejä
 • SRVA-henkilö voi kääntää SRVA-toiminnot päälle ja pois päältä
 • SRVA-henkilö voi kirjata SRVA-tapahtumia
 • ilmoittaa luvalla tapahtuneen pyynnin päättyneeksi sekä luonnollisesti
 • nähdä ja päivittää omia, henkilökohtaisia tietojaan
 • riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja voi ylläpitää riistanhoitoyhdistyksensä tapahtuma- ja yhteystietoja.

Oma riista -palveluun rekisteröityminen ja sen käyttö on ilmaista. Oma riista -tunnusten luomiseksi tarvitset vain henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen, henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen sekä matkapuhelinnumeron.

Oma riista -tunnuksia käytetään tällä hetkellä myös seuraavissa riista-alan järjestelmissä:

 • Luonnonvarakeskuksen riistakolmiot.fi-palvelussa
 • Luonnonvarakeskuksen Tassu-suurpetohavaintopalvelussa (vain petoyhdyshenkilöt)
 • Metsähallituksen Eräluvat-lupahakupalvelussa
 • Suomen riistakeskuksen Koulutusportaali-palvelussa
 • Maa- ja metsätalousminiteriön riistavahinkorekisterissä (vain RHY toiminnanohjaajat)

Oma riista -palvelu on aktiivisessa kehitysvaiheessa ja uusia ominaisuuksia julkaistaan kuukausittain. Hankkeen projektipäällikkö pitää Notkea hirvi -blogia palvelun kehittymisestä.

 Oma riista -palvelusta muualla

 
Viimeisimmät uutiset


Päivitetty 16.8.2017