Oma riista -tjänsten (elektroniska tjänster)

Oma riista är viltförvaltningens tjänst för elektroniska ärenden. Tjänsten upprätthålls av Finlands viltcentral. Systemet utnyttjas även av andra i den offentliga viltkoncernen jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet (Luke) samt Forststyrelsen.

Tjänstens användare, oftast en jägare, kan i Oma riista upprätthålla en personlig viltlogg eller viltdagbok, lämna bytesmeddelanden, se hur mycket djur som rapporterats fällda i sin egen licens samt naturligtvis se och upprätthålla sina egna uppgifter. Bytesmeddelanden kan snabbt göras till Oma riista ute i terrängen via Mobilapplikationen.

Jaktvårdsföreningens verksamhetsledare kan dessutom upprätthålla jaktvårdsföreningens händelsekalender och kontaktuppgifter.

Det är gratis att använda Oma riista -tjänsten. För att kunna använda Oma riista behöver du endast en personlig e-postadress, (egna)bankkoder eller ett mobilcertifikat. Identifieringen sker även på samma sätt till vilttriangeltjänsten

Elektronisk licensansökan för hjortdjur

Anvisning till föreningens kontaktperson om hur man kopierar ett jaktområde till kommande jaktår

Sammanställande av licensområde i Oma riista-tjänsten

Elektronisk ansökan av hjortdjurslicens i http://luvat.riista.fi

Insamling av älgdata

Samlicensdeltagarna bör anteckna bytesuppgifterna i Oma riista -tjänsten så fort som möjligt, för att licensmottagaren och samlicensdeltagarna kan följa med i realtid hur jakten framskrider.

Oma riista -anvisning till licensmottagaren

Jaktledaren eller föreningens/jaktlagets kontaktperson kan skriva in älgbyten och -observationer samt godkänna av föreningens medlemmar föreslagna information i Oma riista-tjänsten.

Oma riista -anvisning till jaktledare

Oma riista är i ett intensivt utvecklingsskede och nya egenskaper tas i bruk varje månad.

 

Videor:

  1. Att skapa Oma riista -koden (2:56)
  2. Att ta föreningen i besittning i Oma riista -tjänsten (2:15)
  3. Att lägga till föreningens jaktområden i Oma riista -tjänsten (6:11)
  4. Att bjuda in medlemmar och fastställa kontaktpersoner och jaktledare i Oma riista -tjänsten (3:41)
  5. Att godkänna föreningens inbjudan i Oma riista -tjänsten (2:23)
  6. Antecknande av jaktdagens yttre betingelser i Oma riista -tjänsten (2:50)
  7. Att lämna in älgbytesmeddelandet via Oma riista -tjänsten (2:29)
  8. Samlicensdeltagaren avslutar jakten för sin egen del i Oma riista -tjänsten (3:09)
  9. Att spara vitsvansbyten i Oma riista -tjänsten

 

 
Artiklar som publicerats om Oma riista -tjänsten

 


Uppdaterad 1.9.2017