Siirry sisältöön

Insamling av älginformation blir elektronisk

I den kostnadsfria Oma riista -tjänsten har man tagit i bruk nya elektroniska egenskaper för jaktföreningarna och -sällskapen. Med hjälp av dessa egenskaper lyckas, från och med nästa höst, insamlingen av älginformationen till och med direkt från terrängen. En uppdaterad informationsinsamling möjliggör en uppföljning av stammen nästan i realtid redan under älgjakten.

Älgjägarna kan nästa höst lagra uppgifter om älgbyten och -observationer direkt från terrängen med smarttelefonens Oma riista -app. Efter jaktdagen sammanställer jaktledaren uppgifterna via datorn i Oma riista -tjänsten och godkänna anteckningarna.

Bakgrunden till insamlingen av älginformationen elektroniskt är älgförvaltningsplanen och stödjandet av dess målsättningar. Oma riista -tjänstens insamling av älginformation förenar det tidigare älgobservationskortet och bytesanmälningen samt förenhetligar på så sätt viltförvaltningens och viltforskningens informationsinsamlingsprocesser. Den nya utvidgningen testades hösten 2015 med hjälp av över 60 jaktföreningar. Responsens som fåtts har varit uppmuntrande. För kunder, som fortsätter informationsinsamlingen på papper, har man utvecklat ett nytt optiskt läsbart älginformationsskort.

Aktualiteten är trumf

Föreningarna kan i tjänsten fastställa sina jaktområden och bjuda in föreningens övriga medlemmar att använda tjänsten. Föreningarna kan också fastställa egna älggrupper i tjänsten, och för dem älgjaktledare och vicejaktledare. Föreningens medlemmar kan från tjänsten skriva ut på papper de för jaktföreningen fastställda jaktområdena och en förteckning över fastigheterna. Dessa egenskaper underlättar och förbättrar informationsutbytet inom föreningarna, men också mellan viltförvaltningen och forskningen.

Med hjälp av de nya egenskaperna syns det fastställda jaktområdet och hur älgjakten framskrider i realtid för föreningens medlemmar. I älgsamsökslicenserna kan föreningarnas medlemmar följa med användingen av jaktlicenserna för hela samsökslicensområdet. Föreningarnas noggrannare observationer eller vem som fällt bytet visas ändå inte för samsökslicensens deltagare.

Forskningsinformation redan under jakten

Till Oma riista -tjänsten uppdateras automatiskt rapporter från Naturresursinstitutet (Luke), som utarbetas från materialet älgjägarna samlat in. I och med den elektroniska insamlingen av älginformationen kommer också materialet uppdaterat till forskningen, vilket möjliggör en uppföljning av älgjakten nästan i realtid samt underlättar och påskyndar beslutsfattandet om användningen av licenserna och inriktandet.

Älgjägarna kan nästa höst redan under jakten följa med hur jakten framskrider på det egna jaktområdet och indexen som beskriver älgstammen. Tillgången till älginformation förbättras också för den stora allmänheten, då man kommer åt att titta på uppgifter beträffande älgstammens situation på mera vidsträckta områden i tjänsten riistahavainnot.fi på webben som är öppen för alla. I tjänsterna Oma riista- och riistahavainnot.fi publiceras älguppgifterna som bilder, där det finns regionala tidsserier för ansamlingen av älgbytes- och älgobservationsuppgifterna från tidigare jaktperioder samt som kartor och tabeller.

För att man ska kunna dra nytta av uppföljningsinformationen redan under nästa jaktperiod, måste observations- och bytesuppgifterna antecknas elektroniskt i Oma riista -tjänsten. Det är fortfarande frivilligt att meddela älgobservationerna.

Oma riista -tjänsten

Riistahavainnot.fi-tjänsten

Video-anvisningar för användning av föreningsegenskaperna och insamling av älginformation

Tilläggsuppgifter i Naturresursinstitutet

 

Jyrki Pusenius, forskare, Naturresursinstitutet
029 532 7407, jyrki.pusenius@luke.fi