Siirry sisältöön

Jaktkort

Om ditt jaktkort har försvunnit eller inte kommer med fjärde numret av tidningen Jägaren, kontakta då Jägarregistret.

Se kontaktuppgifter

Den nya jägarens jaktkort

De nya jägarna som godkänt har avlagt examen får innevarande jaktårs kort med posten ca två veckor från den avlagda examen. När jaktvårdsavgiften är betald, träder jaktkortet genast ikraft.

Läs mer om jägarexamen

Lösande av jaktkort och dess giltighet

Jaktkortet för kommande jaktår skickas årligen till de jägare,som har erlagt jaktvårdsavgiften åtminstone en gång under de senaste fem åren med det fjärde numret av tidningen Jägaren som ett tilläggsomslag, förutsatt att jägarregistret har den fullständiga personbeteckningen.

Jaktkortet postas inte till de jägare, vars examen preskriberas när innevarande jaktår upphör (31.7.). Examen upphör att gälla, om jaktkortet inte löses ut genom att betala jaktvårdsavgift på fem år. Till dessa jägare postas vid årsskiftet av föregående kalenderår ett brev, där man påminner om preskriberingen av examen.

Jaktkortet träder i kraft genast när jaktvårdsavgiften är betald. På jaktkortet finns ett personligt referensnummer som ändras årligen, med vars hjälp betalningen antecknas rätt. Referensnumret bör alltid användas vid betalning av jaktvårdsavgiften. Jaktvårdsavgiften för jaktåret 2023–2024 är 43 euro (10 euro för under 18 år).

Jaktkortet kan betalas i banken med serviceavgift då får man en stämpel på kortet. Kortet kan även betalas i en betalningsautomat, med hemdatorn eller via telefonbanken. Betalningskvittot eller kopia av kontoutdraget bör bifogas jaktkortet för att verifiera att betalningen är gjord. Ett förhandskvitto duger inte som verifikat för betalningen. Kvitto bör vara med jaktkortet vid jakt.

I jaktkortet syns inte personbeteckningens slutdel, endast födelsetiden. En fullständig personbeteckning är obligatorisk i jägarregistret.

Läs mer om jägarregistret
Läs mer om adressändring

E-fakturering

Man kan byta ut jaktvårdsavgiftens pappersfaktura mot en elektronisk e-faktura, som man får direkt till sin nätbank. Den som betalar jaktvårdsavgiften med e-faktura får ett litet, i bankkorts storlek jaktkort försedd med märkningen ”betald” direkt hem tillsamman med fjärde numret av tidningen Jägaren.

Avtal för e-faktura uppgörs i den egna nätbanken. Med övergången till e-faktura sparar man tid och besvär: betalaren behöver inte själv skriva in fakturans uppgifter utan det räcker att man godkänner fakturan med ett klick i nätbanken. Alla uppgifter, såsom referens- och kontonummer är färdigt skrivna på betalningen, så de behöver man inte knappa in separat. Man behöver inte förnya avtalet för e-faktura varje år.

E-fakturor för viltvårdsavgiften skickas en gång per år i maj till de som har gjort ett e-fakturaavtal. Om du vill övergå till e-faktura ska du i god tid, senast i början på året, göra ditt e-fakturaavtal i nätbanken så att det hinner träda i kraft 1.8. för jaktåret som inleds.

Det är enkelt att övergå till e-fakturering av jaktvårdsavgiften. Gör så här:

  1. Gå in på din egen nätbank
  2. Gör ett avtal (ny e-faktura) och välj Finlands viltcentral som betalningsmottagare och skriv in jaktvårdsavgift i meddelandefältet
  3. Fyll i ditt personsignum

Obs! I vissa banker kräver e-fakturan både personsignum och referensnummer. Som referensnummer duger förra säsongens referens på jaktkortet eller referensnumret 1232. Om det ändå inte går att få en e-faktura bör man ta kontakt med den egna banken.

Om ditt bankkonto ändras, måste man säga upp det gamla e-fakturaavtalet. Det nya e-fakturaavtalet görs enligt bifogade anvisningar först efter att det gamla avtalet har avslutats.

Läs mer om ibruktagande av e-fakturan från den egna bankens hemsida.

Ifall jaktkortet kommer bort

Ifall betalt jaktkort kommer bort, kan man beställa ett utdrag över det från jägarregistret.  Man får även ett nytt inbetalningskort från jägarregistret, om man tappat ett ännu inte betalt kort. I båda fallen debiteras en expeditionsavgift.

Översättning av jaktkortets text

När man åker utomlands för att jaga kan det vara att den lokala myndigheten vill veta vad de olika texterna på det finska jaktkortet betyder. Ofta behöver man försäkran om att det finns ett försäkringsskydd. Här under finns som bilaga översättningar av det traditionella jaktkortet samt direktdebiteringsjaktkortet till engelska och tyska. Det lönar sig att skriva ut översättningarna och ta med på resan.

I skjutprovsintyget finns det en utredning både på engelska och tyska om vilka djur kortets innehavare har rätt att jaga i Finland.

Vid behov av ett specificerat intyg över jaktkortet bör man kontakta Finlands viltcentrals kundtjänst.

Utländsk jägares jaktkort

Man beställer ett jaktkort för utländska jägare via jaktvårdsföreningarna. För utlänningar beviljas jaktkortet för ett jaktår åt gången och det postas till meddelad adress. Till utländska jägare skickas inte tidningen Jägaren.

Man bör visa upp en kopia av jaktkortet eller en tillförlitlig utredning om personens rätt att jaga i hemlandet för jaktvårdsföreningens verksamhetsledare. Om den utländska jägaren inte kan visa en godtagbar utredning över sin jakträtt, bör han avlägga jägarexamen för att kunna jaga i Finland.

En finsk medborgare som bor utomlands kan inte få ett jaktkort för utlänningar, utan han/hon bör avlägga den finska jägarexamen.