Siirry sisältöön

Rörelsehindrades användning av motorfordon

Ansök i Oma riista -tjänsten:

En jägare åker på en ATV. Det finns också en rullstol tecken, Oma riista -logo och text: Rörelsehindrades användning av motorfordon.

Dispens enligt 41 § 3 mom. i jaktlagen för sådan användning av motordrivna fordon som är förbjuden enligt 32 § 2 mom. i jaktlagen och för sådan transport av jaktvapen med motordrivna fordon i terrängen som är förbjuden enligt 35 § 3 mom. i jaktlagen kan beviljas en person som lägger fram en tillförlitlig medicinsk utredning över att han eller hon är rörelsehämmad och kan jaga på det sätt som föreskrivs i 20 § 3 mom. i jaktlagen. (Statsrådets förordning 453/2013 6 § 1 mom.)

Dispens kan beviljas för högst fem år i sänder. (Statsrådets förordning 453/2013 6 § 3 mom.)

Finlands viltcentral kan bevilja dispens från bestämmelserna om begränsning av användning av motordrivna fordon och bestämmelserna om transport av jaktvapen om sökanden är permanent eller långvarigt rörelsehämmad.

Om det inte är möjligt att söka licens, dispens eller tillstånd i tjänsten Oma riista, kan ansökan också göras på blankett:

Ansökningsblankett för dispens 41 § 3 mom. (docx)
Ansökningsblankett för dispens 41 § 3 mom. (odt)
Ansökningsblankett för dispens 41 § 3 mom. (pdf)

Avgifter för licenser och tillstånd

Avgifter för licenser och tillstånd