Siirry sisältöön

Fällda gråsälar och östersjövikare

Senast den tredje vardagen efter att en gråsäl eller östersjövikare har fällts måste bytet anmälas till Finlands viltcentral. Anmälan kan göras i adressen https://oma.riista.fi eller med denna blankett.

Om du anmälar bytet med blankett, bytesanmälan skickas till adressen: Finlands viltcentral, Tillståndsförvaltningens registratorskontor, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors, eller per e-post till adressen: saaliit@riista.fi.

Anmälan om sälbyte (Word)

Anmälan om sälbyte (OpenDocument)

Anmälan om sälbyte (pdf)

Att försumma anmälningsplikten är en jaktförseelse vars påföljd är böter.

Man ber också att ett prov från den fällda gråsälen eller östersjövikaren inlämnas till Naturresurssinstitutet.