Siirry sisältöön

Fällda gråsälar

Anmälningsblankett för fällda gråsälar
Anmälningsblankett för fällda gråsälar
Anmälningsblankett för fällda gråsälar

Senast den tredje vardagen efter att en gråsäl har fällts måste bytet anmälas till Finlands viltcentral. Anmälningen kan göras via den elektroniska tjänsten Oma riista eller till viltcentralens regionala kontor. Att försumma anmälningsplikten är en jaktförseelse vars påföljd är böter.

Man ber också att ett prov från den fällda gråsälen inlämnas till Naturresurssinstitutet.