Siirry sisältöön

Jaktföreningar

Jaktföreningarna är registrerade föreningar. Deras syften är att utöva rationell jakt, viltvårds- och naturvårdsverksamhet, sportskytte i form av jakt och kennelverksamhet.

En medlem i en jaktförening har rätt att jaga och utföra viltvård på de områden där jaktföreningen har jakträtt.

En jaktförening håller två möten om året. På vintermötet behandlar man ekonomi- och verksamhetsärenden och väljer direktion för föreningen. På sommarmötet beslutar man om jaktarrangemang, såsom fångstkvoterna.

Om du vill bli medlem i en jaktförening får du kontaktuppgifterna till de lokala jaktföreningarna av jaktvårdsföreningens verksamhetsledare.

Finlands jägarförbund är jaktföreningarnas intresseorganisation. Där får du mer information om jaktföreningarnas verksamhet.

Gå till Finlands Jägarförbunds webbplats