Jaktföreningar

Jaktföreningarna är registrerade föreningar. Deras syften är att utöva rationell jakt, viltvårds- och naturvårdsverksamhet, sportskytte i form av jakt och kennelverksamhet.

En medlem i en jaktförening har rätt att jaga och utföra viltvård på de områden där jaktföreningen har jakträtt.

En jaktförening håller två möten om året. På vintermötet behandlar man ekonomi- och verksamhetsärenden och väljer direktion för föreningen. På sommarmötet beslutar man om jaktarrangemang, såsom fångstkvoterna.

Om du vill bli medlem i en jaktförening får du kontaktuppgifterna till de lokala jaktföreningarna av jaktvårdsföreningens verksamhetsledare.

Finlands jägarförbund är jaktföreningarnas intresseorganisation. Där får du mer information om jaktföreningarnas verksamhet.

Gå till Finlands Jägarförbunds webbplats

 

Uppdaterad 16.10.2013