Siirry sisältöön

Handlingsoffentlighet

Beskrivning av handlingsoffentligheten i enlighet med informationshanteringslagen

Beskrivning av Finlands viltcentrals informationshanteringsmodell.

 

Finlands viltcentrals viktigaste informationslager och ärenderegister:

Jägarregistret

Finlands viltcentral för med hjälp av automatisk databehandling ett register över jägare (jägarregistret). Registret används för planering av jägarutbildningen, för rådgivning, för planering av förvaltningen av viltstammarna, för vägledning och övervakning av jaktvårdsföreningarnas verksamhet, för uppföljning av betalda viltvårdsavgifter, för jaktövervakning samt för forskning och statistikföring. Dessutom används registret för att ta reda på det totala antalet personer som betalat viltvårdsavgiften samt som adresskälla när bankgirot för viltvårdsavgiften skickas ut.

Information om de uppgifter som registret innehåller finns presenterad i dataskyddsbeskrivningen (pdf).

Den personuppgiftsansvariga får trots sekretessbestämmelserna lämna ut nödvändiga uppgifter ur jägarregistret till följande instanser:

1) den försäkringsanstalt som har hand om jägarnas gruppförsäkring, för handläggande av de försäkringsärenden som avses i lagen,

2) jord- och skogsbruksministeriet, för planering av förvaltningen av viltstammarna,

3) jaktvårdsföreningarna, för planering av förvaltningen av viltstammarna, för uppföljning av betalda viltvårdsavgifter, för planering av jägarutbildningen och för rådgivning,

4) de instanser som avses i 88 § 1 och 2 mom. i jaktlagen samt jaktvårdsföreningarna, för jaktövervakning,

5) polisen och Forststyrelsen, för tillståndsprövning, samt

6) Naturresursinstitutet, för forskning och statistikföring.

Den personuppgiftsansvariga får trots sekretessbestämmelserna också för direktmarknadsföring inom jaktbranschen mot en skälig avgift lämna ut namn och adressuppgifter om en person som antecknats i jägarregistret, ifall den registrerade personen ger sitt godkännande till detta.

Kontaktuppgifter för den som lämnar ut uppgifterna:

Finlands viltcentral

kirjaamo@riista.fi

Finlands viltcentral
Registratorskontor
Sompiovägen 1
00730 Helsingfors

 

Fångstregistret

Finlands viltcentral för med hjälp av automatisk databehandling ett fångstregister. Registret används för uppföljning av viltstammarna och för planering av förvaltningen av viltstammarna samt för jaktövervakning och statistikföring.

I fångstregistret antecknas följande uppgifter på basis av de fångstanmälningar som avses i lagen:

1) jägarens namn,

2) jägarnumret,

3) uppgifter om bytet,

4) tid och plats för fångsten.

Den personuppgiftsansvariga får trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter ur fångstregistret till jord- och skogsbruksministeriet, jaktvårdsföreningarna, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen, de myndigheter som övervakar jakten och den jaktövervakare som avses i 23 § i viltförvaltningslagen (158/2011), för uppföljning av viltstammarna, för planering av förvaltningen av viltstammarna och för jaktövervakning.

 

Kontaktuppgifter för den som lämnar ut uppgifterna:

Finlands viltcentral

raportointi@riista.fi

Finlands viltcentral
Registratorskontor
Sompiovägen 1
00730 Helsingfors

 

Den elektroniska tjänsten Oma riista

Oma riista är Finlands viltcentrals elektroniska tjänst för uträttande av ärenden. Med hjälp av tjänsten samlas data om vilt och icke fredade djur in. Tjänsten omfattar både lagstadgade och frivilliga data. Data som samlas in frivilligt är till naturen sekretessbelagda.

Information om data som tjänsten Oma riista omfattar.

Oma riista-tjänsten omfattar data om vilt och icke fredade djur

  • Uppgifter om tillstånd och ansökningar
  • Fångstdata
  • SRVA-uppgifter (storviltsassistans)
  • Observationsdata

Oma riista-tjänstens öppna data finns tillgängliga här:

 

Kontaktuppgifter för den som lämnar ut uppgifterna:

Finlands viltcentral

Registratorskontoret

Postadress:
Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors

E-post:
kirjaamo@riista.fi

 

Ärendehantering

 

Finlands viltcentrals elektroniska arkiv. Arkivet innehåller bland annat uppgifter om inkomna och expedierade ärenden, inklusive tillhörande dokument. Uppgifterna registreras i enlighet med informationsstyrningsplanen.

 

Kontaktuppgifter för den som lämnar ut uppgifterna:

Finlands viltcentral

Registratorskontoret

Postadress:
Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors

E-post:
kirjaamo@riista.fi