Siirry sisältöön

Offentliga förvaltningsuppgifter

För Finlands viltcentral har i viltförvaltningslagen stadgats om ett stort antal offentliga förvaltningsuppgifter. Uppgifterna sköts av processen för offentliga förvaltningsuppgifter. Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter leder processen och ansvarar för att uppgifterna utförs.

Den mest kända offentliga förvaltningsuppgiften för jägarna är behandlingen av jaktlicenser och dispenser. Viltcentralen sköter också om jägarnas gruppförsäkring och utnämningar av många aktörer såsom mottagarna av skjutprov.

 

Finlands viltcentrals uppgifter

Jaktlagstiftningen

Försäkringar

Jägarregistret

Skjutprov

Licensförvaltning

Jaktlicenser

Dispenser

Övriga tillstånd

Bytesmeddelanden

Viltskador