Siirry sisältöön

Licensförvaltningen

Enligt viltförvaltningslagen är licensförvaltningen en av Finlands viltcentrals offentliga förvaltningsuppgifter.

Typiska licensförvaltningsärenden är t.ex. handläggning av ansökningar om licenser för jakt på älg och beslut om beviljande av jaktlicenser. Även beslut om dispens i fråga om jakt på vissa fredade viltarter och användning av förbjudna fångstmetoder och fångstredskap hör till Finlands viltcentrals uppgifter.

Från Finlands viltcentrals elektroniska licensansökningstjänst kan man för närvarande ansöka om dispenser för icke fredade fåglar och för fångst av viltfåglar samt dispenser för fångst av björn och lodjur i stamvårdande syfte. Till tjänsten lägger man alltjämt nya ansökningstyper.

Autentiseringen till licensansökningstjänsten sker med Oma riista -tjänstens användarkoder eller genom att använda bankkoder.

Information om det gjorda beslutet för den elektroniska ansökan kommer till ansökaren per e-post, varefter licensens skall betalas inom sju dygn antingen via länken i e-postmeddelandet eller via licensansökningstjänsten.

Den elektroniska licensansökningstjänsten erbjuder ansökarna många nyttiga egenskaper. Licensansökaren får bland annat en egen sida för sitt bruk, där man förutom att lämna in ansökan kan ha ett arkiv över ansökta licenser samt till dessa givna beslut. Syftet med tjänsten är att underlätta och snabba på licensansökningsprocessen.

Gå till den elektroniska licensansökningstjänsten


Om du inte har möjligheten att använda den elektroniska licensansökningstjänsten kan du skicka licensansökningar riktade till Finlands viltcentral (utom för hjortdjur) per post eller e-post till licensförvaltningens registratorskontor.

Finlands viltcentral
LF-registrators kontoret
Sompiovägen 1
00730 Helsingfors

lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

Ansökan med personuppgifter eller konfidentiell information kan du sända med Turvaposti från https://www.turvaposti.fi/viesti/lupahallinto.kirjaamo@riista.fi. Spara då den ifyllda ansökan och bilagor till ansökan elektroniskt på din dator före du du lämnar in ansökan. Ditt meddelande förmedlas till mottagaren först när du på nätsidorna har bekräftat den gjorda försändelse också från din angivna emailadress. I fall att meddelandet om bekräftelse inte hittas i din email i mottaget mappen, kontrollera också skräppost-mappen.

Sök bland de olika ansökningsblanketterna

Läs om licensavgifter