Siirry sisältöön

Uträtta ärenden elektroniskt!

Finlands viltcentral gör sin del för att förhindra spridningen av coronaviruset: Vi ber våra kunder att kontakta våra kontor per e-post eller via telefon.

Se kontaktuppgifter:

Läs mer

Kvotjakt situation (återstående kvot)

Laddar...

Mera information om kvotjakt på gråsäl och brunbjörn.

För viltet

För viltet är en publikation som ges ut av Finlands viltcentral för intressegrupperna.

Läs mer

Licensansökan

Med denna elektroniska tjänst kan du ansöka licenser eller dispenser från Finlands viltcentral

Jaktvårdsföreningarna

Jaktvårdsföreningen är viltförvaltningens enhet på lokalnivå