Siirry sisältöön

Locka inte björnar – förebygg besök på gården

Det bästa sättet att förebygga björnbesök på gårdsområden är att avlägsna lockande föda.

Björnar är hungriga när de kommit ut ur idet. Deras fettreserver har förbrukats under den långa vintervilan, och tidigt på våren är det svårt att hitta föda i naturen. Därför kan björnarna söka lättillgängliga delikatesser i närheten av mänsklig bebyggelse.

– Det bästa sättet att förebygga björnbesök på gårdsområden är att avlägsna föda som kan vara lockande. Björnen har ett utmärkt luktsinne, med hjälp av vilket den effektivt letar upp födoobjekt, säger viltplanerare Kai-Eerik Nyholm från Finlands viltcentral.

I områden med björn är det skäl att komma ihåg:

  • Kontrollera att fåglarnas matplats är städad och sluta mata fåglarna i tid.
  • Skydda husdjurens mat, så att björnar inte kan komma åt den.
  • Kontrollera att avfallskärl eller kompost inte är lätt tillgängliga för björn. Undvik att slänga matrester i avfallskärl.
  • Gräv inte ner avfall (till exempel fiskrens) på gården.
  • Ha inte åtel för små rovdjur i gårdsområdets närhet.
En björn förstör en soptunna
Bild: Kai-Eerik Nyholm

Om en björn kommer in på gården

Om en björn besöker ett gårdsområde ska den skrämmas iväg så fort som möjligt. Det kan man göra tryggt genom att föra högt oväsen inifrån huset. Om björnen inte avlägsnar sig från bebyggelsen ringer man nödnumret 112. Nödnumret ska man ringa endast om situationen hotar säkerheten.

Man ska inte vänja björnar vid närheten till människor genom att närma sig djuren eller mata dem till exempel för fotografering i närheten av bebyggelse.

 

Anmäl en björnobservation

Björnobservationer är viktiga för uppföljningen av björnstammen. Särskilt viktiga är kullobservationer, eftersom uppskattningen av björnstammen huvudsakligen görs utifrån kullarna. Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning finns det i Finland 1 670–1 815 över ett år gamla björnar. Kontaktuppgifterna till rovdjurskontaktpersonerna finns på Finlands viltcentrals webbplats.

Mer om uppföljningen av stora rovdjur.

Kontaktuppgifter till rovdjurskontaktpersonerna

Extra information

Nyholm, Kai-Eerik

  • Viltplanerare, Norra Karelen
  • 0294312295
  • kai-eerik.nyholm@riista.fi