Siirry sisältöön

Östersjövikare

(Phoca hispida)

Kännetecken: Längd 100–170 cm, vuxna individers vikt 50–130 kg. Pälsens färg varierar från nästan svart till silvergrå. I pälsen kan speciellt på ryggsidan urskiljas ett mönster av ljusare slingor. Huvudets profil har tydligt välvd panna, nosen är rätt kort. Vikarens tänder är små, mångtaggade.

Utbredning: Påträffas på alla våra havsområden. Tyngdpunkten vid de inre områdena av Finska viken och Bottniska viken. Klarar sig i vatten som fryser till. Variationerna i det årliga isläget påverkar utbredningen. Lever enskilt eller i små flockar. Den fridlysta, sällsynta saimenvikaren (P.h. saimensis) lever som en relikt i Saimen-sjöområdet.

Fortplantning: Föder en unge (kut) i snögrottor i slutet av februari eller i mars. Dräktighetstiden 11 mån. Könsmogen vid 4–6 års ålder. Miljögifter i Östersjön har lett till störningar i fortplantningen.

Föda: Mångsidig fiskföda, mindre stimfisk såsom strömming viktig. Äter även kräftdjur.

Övrigt: Arten utgör ett viktigt miljöundersökningsobjekt i uppföljandet av situationen i Östersjön.