Siirry sisältöön

Kvoterad jakt på gråsäl

Under jaktperioden kan gråsäl fällas inom gränserna för den regionala kvot som fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. Gråsäl jagas från den 16 april till den 31 december.

När gråsälsindivider som orsakar skador observeras i närheten av fångstredskap och odlingskassar, kan man omedelbart börja avlägsna dem. När fiskare och jägare samarbetar, riktas jakten mot de individer som orsakar skador, varvid skadorna för näringarna minskar och en hållbar förvaltning av sälstammen tryggas.

Gråsälens förekomstområde är indelat i tre stamförvaltningsområden, med egna kvoter. De regionala kvoterna bestäms så att gråsälsstammen inte äventyras utan bevaras på en gynnsam skyddsnivå.

  • Till stamförvaltningsområdet för Bottenviken-Kvarken hör de havsområden som hör till landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland.
  • Stamförvaltningsområdet för Sydvästra Finland omfattar de havsområden som hör till landskapen Satakunta och Egentliga Finland.
  • Stamförvaltningsområdet för Finska viken utgörs av de havsområden som hör till Nyland och Kymmenedalen.

I Bottenviken-Kvarken kvoten är 350 gråsälar, i Sydvästra Finland kvoten är 400 gråsälar och i Finska viken kvoten är 300 gråsälar. Se kvotjakt situation på hemsidan.

Om byteskvoten fylls innan jaktperioden är slut, fattar Finlands viltcentral beslut om att avsluta gråsälsjakten på stamförvaltningsområdet i fråga. Att kvoten är fylld och jakten avslutas meddelas till exempel via regionala pressmeddelanden och på Finlands viltcentrals nätsidor.

Utgående från bytesanmälningarna följer man med hur kvoten fylls. Senast den tredje vardagen efter att en gråsäl har fällts måste bytet anmälas till Finlands viltcentral. Anmälningen kan göras via den elektroniska tjänsten Oma riista eller till viltcentralens regionala kontor. Att försumma anmälningsplikten är en jaktförseelse vars påföljd är böter. 

Man ber också att ett prov från den fällda gråsälen inlämnas till Naturresursinstitutet. Anvisningar för provtagning av infångad säl och anvisningar för faktuering (luke.fi).