Siirry sisältöön

Gråsälsstammen fortsätter att öka i Östersjön

Vid gråsälsräkningarna i Östersjöområdet i fjol på våren påträffades uppemot 30 000 gråsälar. Beståndsökningen har sedan mitten av 2000-talet skett främst i den mellansvenska skärgården. På det andra kärnområdet för gråsälarnas pälsömsning, skärgården i sydvästra Finland, har ingen tillväxt skett efter denna tidpunkt. Väderförhållandena var varierande under räkningsperioden, vilket kan ha påverkat resultatet. För räkningen på finländskt område svarade Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

Det räknade antalet gråsälar, dvs. antalet gråsälar som har observerats vid räkningarna, har ökat från ca 10000 individer i början av 2000-talet till nuvarande närmare 30 000 djur. Gränsen för 20 000djur överskreds 2006.

Kärnområdet för förekomsten av gråsäl under pälsömsningen är fortfarande de norra delarna av Egentliga Östersjön, dvs. den mellansvenska skärgården och Finlands sydvästra skärgård. Under hela 2000-talet har det skett en jämn ökning i antalet räknade gråsälar i den mellansvenska skärgården. På den finländska sidan har det däremot inte skett någon ökning av beståndet sedan mitten av förra decenniet. Även i södra Sverige och Danmark har det skett en klar ökning, men andelen individer av det totala räknade antalet är än så länge relativt liten. Utifrån situationen under räkningsperioden kan man emellertid inte dra några direkta slutsatser om gråsälarnas fördelning på olika havsområden under övriga årstider.

Räkningarna genomförs i månadsskiftet maj/juni och utförs i huvudsak genom flygräkningar över hela det område där gråsäl förekommer regelbundet. På grund av pälsömsningen ligger sälarna då i stort antal synliga på hällor. En del sälar vistas dock även i idealiska förhållanden osynliga i vattnet, men då räkningen upprepas på samma sätt varje år, beskriver resultaten ändå bra i vilken riktning beståndet utvecklas. Samtliga områden räknas under en tvåveckors period så att resultatet ska påverkas så lite som möjligt av att djuren förflyttar sig. Under denna period räknas hällorna i kärnområdet för sälarnas förekomstområde under pälsömsningen tregånger och i andra områdena två gånger. Den största dagssumman för varje område ligger till grund för beståndsberäkningen.

Räkningsperioden för 2013 inföll 20 maj–2 juni. Väderleken under vårens räkningar var växlande. Särskilt i början av perioden stördes räkningen av dimma i kärnområdet för gråsälar. Dessutom låg isen kvar länge på Bottenviken, vilket kan ha påverkat resultatet av räkningen. Andelen observerade gråsälar under pälsömsningen i Bottenviken utgjorde dock endast några procent av det totala räknade antalet. I slutet av perioden kunde räkningarna utföras på soliga dagar med uppehåll och svaga vindar, då andelen gråsälar som ligger på pälsömsningshällarna är som störst. Således i kärnområdena (Estland, Mellansverige och skärgården i sydvästra Finland inklusive Åland) bygger resultatet på flygräkningar som utfördes 27 maj–2 juni.

Meddelanden på VFFI:s webbsidan