Siirry sisältöön

Gråsälsbyte blev 195 stycken

Under jaktperioden som upphörde sista juli 2016 fick jägarna totalt 195 gråsälar som byte i de olika stamskötselområdena. Den totala kvoten för jaktåret 2015–2016 var 1050 stycken. Gråsälens jakttid är 16.4–31.12 på det finska fastlandet.

Jakten på gråsäl lyckades väldigt bra i Finska vikens stamskötselområde, där blev alla gråsälar fällda av den fastställda kvoten om 94 stycken. I Syd Västra Finlands stamskötselområde fälldes 52 gråsälar av en kvot om 273 stycken och i Bottenviken-Kvarkens stamskötselsområde fälldes 49 gråsälar av en kvot om 683 stycken.

Jaktåret 2014–2015 fick jägarna 180 gråsälar som byte.

Gråsäl får i Finland jagas med stöd av en regional kvot som årligen fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. Den totala kvoten för fjolårets jaktår (1.8.2015–31.7.2016) uppgick till 1050 stycken.

Uppföljning av sälstammar är Naturresursinstitutets uppgift. Naturresursinstitutet gav en ny uppskattning av gråsälstammen på sommaren 2016. Jord- och skogsbruksministeriet föreslog att det för jaktåret 2016–2017 i Bottenviken-Kvarkens stamskötselområde beviljas en jaktkvot om högst 633 gråsälar, Sydvästra Finlands stamskötselområde högst 273 gråsälar och i Finska vikens stamskötselområde ska det få fällas högst 144 gråsälar. Den totala kvoten ska som tidigare år uppgå till 1050 gråsälar enligt förslaget från Jord-och skogsbruksministeriet. Antalet skiljer sig från föregående år, så att det från Bottenviken-Kvarkens stamskötselområdes kvot flyttades 50 stycken till Finska vikens stamskötselområde.

Stamskötselområdena i Finland har fastställts år 2007 i den av jord och skogsbruksministeriets uppgjorda förvaltningsplanen för Östersjöns sälstammar. Gråsälarnas antal uppfyller kriterierna för en gynnsam skyddsnivå då den totala stammen i Östersjön uppgår till mellan 40 000–50 000 gråsälar.