Siirry sisältöön

Förväntad behandlingstid för ansökningar

Förväntad behandlingstid för licenstyper som omfattas av Finlands viltcentrals licensförvaltning:

Licenstyp och förväntad behandlingstid

 • Jaktlicenser (JL 10 §) 1 månad
 • Jaktlicenser för hjortdjur (JL 26 §) 2 månader, senast 10.8.
 • Ny jaktlicens (JL 29 §) 1 vecka
 • Tillstånd till vissa viltvårdsåtgärder (JL 40 §) 1 månad
 • Dispens för rörelsehämmade (JL 41 § 3 mom.) 1 månad
 • Dispens för däggdjursvilt enligt habitatdirektivet (sk. dispens på skadegrund) (JL 41 a § 1 mom.) 1 månad
 • Dispens för däggdjursvilt enligt habitatdirektivet (sk. dispens i stamvårdande syfte) (JL 41 a § 3 mom.) 1 månad
 • Dispens för fågelvilt och icke fredade fåglar (sk. dispens på skadegrund) (JL 41 b § 1 mom.) 1 månad
 • Dispens för annat däggdjursvilt (JL 41 c §) 1 månad
 • Dispens för förstörande av bon för vilt samt bon och ägg för icke fredade fåglar (JL 41 d §) 1 månad
 • Införsel och utsättande i frihet av djur av främmande ursprung (JL 42 §) 2 månader
 • Dispens från förbud mot användning av vissa fångstredskap och fångstmetoder vid fångst av icke fredade däggdjur (JL 49 a §) 1 månad
 • Dispens för hundprov och hunddressyr (JL 52 § 1 mom.) 1 månad
 • Tillstånd för anordnande av jaktprov för hundar som används för jakt på varg, brunbjörn, utter och lodjur och då sådana hundar dresseras. (JL 52 § 3 mom.) 1 månad

I behandlingstiderna har det beaktats att vid begäran om bemötande och utlåtande ska det reserveras skälig tid för ansökaren och givaren av utlåtandet, som vanligen är minst två veckor. Om Finlands viltcentral får utredningarna och utlåtandena snabbare än vad som begärts, då möjliggörs samtidigt en snabbare behandlingstid av ansökan.

Dispenser för akuta skadesituationer kan som bäst behandlas till och med inom 1-3 dygn.