Siirry sisältöön

Prov av säl

Det är önskvärt att gråsälsjägare och fiskare skickar in prover till Naturresursinstitutet av de sälar som jagats och som fåtts som bifångst. Proverna används mångsidigt i uppföljnings- och forskningsprojekt beträffande sälstammarnas struktur, belastning av miljögifter, hälsotillstånd och sälstammarnas inverkan på fisket.

Jägarna och fiskare sänder sälprov, både av sälar som jagats och de som fåtts som bifångst, till Naturresursinstitutet. Av varje säl skickas nedre käken, könsorganen, två bitar av tran och levern. Därtill mäter man sälens längd och tjockleken på sälens späcklager under huden. Sälen vägs också, om det är möjligt. Bifogat proverna sätter man även med uppgifter om sälens fångstplats, -tid och -sätt (anvisningar om prover och blankett för fångstuppgifter här nedan). Det lönar sig alltid att också kontrollera provtagnings-anvisningarna på Lukes sidor (https://www.luke.fi/sv/om-naturresurser/villebrad-och-jakt/sal/), för att de uppdateras enligt behov.

Proverna behandlas vid Luke. Från nedre käken säkerställer man arten av säl. Åldern fastställs genom att räkna årsringar i tvärsnitten gjorda på hörntänderna. Könet fastställs från könsorganen. Honornas livmoder och äggstockar undersöks för att utreda fortplantnings- och hälsotillståndet i samarbete med Livsmedeslverket. Sälarnas kondition (nutritionstillstånd) uppföljs med hjälp av tjockleken på späcket. Hela levrar sänds till Livsmedeslverket, där man undersöker förekomsten av parasiter (levermask). Från tranet, levern och muskelprov fastställs koncentrationen av miljögifter.

PROVTAGNING PÅ SÄL_Kalendarår 2020

Anvisningar för fakturering (på finska)

Fakturablankett (på finska)