Siirry sisältöön

Prov av säl

Det är önskvärt att gråsälsjägare och fiskare skickar in prover till Naturresursinstitutet (Luke) av de sälar som jagats och som fåtts som bifångst. Proverna används mångsidigt i uppföljnings- och forskningsprojekt beträffande sälstammarnas struktur, belastning av miljögifter, hälsotillstånd och sälstammarnas inverkan på fisket.

Jägarna och fiskare sänder sälprov, både av sälar som jagats och de som fåtts som bifångst, till Luke. Av varje säl skickas nedre käken, könsorganen och lever. Därtill mäter man sälens längd och tjockleken på sälens späcklager under huden. Sälen vägs också, om det är möjligt. Bifogat proverna sätter man även med uppgifter om sälens fångstplats, -tid och -sätt. Det lönar sig alltid att också kontrollera provtagnings-anvisningarna på Lukes sidor (luke.fi), för att de uppdateras enligt behov.

Proverna behandlas vid Luke. Från nedre käken säkerställer man arten av säl. Åldern fastställs genom att räkna årsringar i tvärsnitten gjorda på hörntänderna. Könet fastställs från könsorganen. Honornas livmoder och äggstockar undersöks för att utreda fortplantnings- och hälsotillståndet i samarbete med Livsmedeslverket. Sälarnas kondition (nutritionstillstånd) uppföljs med hjälp av tjockleken på späcket.

Provtagning

Anvisningar för provtagning av infångad säl och anvisningar för faktuering (luke.fi).