Siirry sisältöön

Jägarförsäkring

Att skaffa och hålla jägarförsäkringen i kraft är en av Finlands viltcentrals offentliga förvaltningsuppgifter. I försäkringen ingår en gruppförsäkring för jägarna. Försäkringsavtalet har tecknats med LokalTapiola.

Jägarförsäkringen ingår i priset för jaktkortet, och alla som har betalat för kortet är försäkrade.

Ansvarsförsäkring för jägare

Ansvarsförsäkringen för jägare ersätter personskador som i samband med jakt orsakats en annan person med ett sådant vapen som fastställts i försäkringsvillkoren.

Jägarnas privata olycksfallsförsäkring

En jägares privata olycksfallsförsäkring ersätter skador på grund av olycksfall som den försäkrade orsakat sig själv i samband med jakt. Försäkringen ersätter skador som beror på att ett skjutvapen brunnit av eller exploderat samt när det gäller bågvapen även att bågen gått sönder.

Funktionärernas privata olycksfallsförsäkring

Funktionärernas privata olycksfallsförsäkring ersätter skador på grund av olycksfall som en funktionär ådrar sig vid tävlingar och vid skytteövningar samt vid förberedelser för och service under tävlingar och övningar.

Olycksfallsförsäkring för jakthundar

En olycksfallsförsäkring för jakthund ger skydd för en jakthund som ägs av den försäkrade eller en familjemedlem som bor i samma hushåll vid skador som sker under handräckningsuppgifter som gäller storvilt på uppdrag av polis eller nödcentral.

 

Försäkringsvillkoren i jägarförsäkringen fr.o.m. 1.8.2019

 

Certificate of insurance (på engelska)

Versicherungsschein (på tyska)