Siirry sisältöön

Jägarförsäkring

Att skaffa och hålla jägarförsäkringen i kraft är en av Finlands viltcentrals offentliga förvaltningsuppgifter. I försäkringen ingår en gruppförsäkring för jägarna. Försäkringsavtalet har tecknats med LokalTapiola.

Jägarförsäkringen ingår i priset för jaktkortet, och alla som har betalat för kortet är försäkrade.

Försäkringsnummer: 312-0042105-H

När en skada inträffat ta omedelbart kontakt med LokalTapiolas ersättningstjänst:

Ansvarsskador och hundskador inträffade i SRVA-verksamhet
  • tel. 09 453 4150
  • Nämn försäkringsnumret 312-0042105-H i telefon
  • Ersättningstjänster för storkundernas egendom och verksamhet suurasiakkaidenoma@lahitapiola.fi
Jägarens och funktionärens olycksfallsskador

Skadeanmälan om olycksfall kan även göras via webben:  www.lahitapiola.fi/yritys/hae-korvausta
Personskada -> Olycksfall som inträffat under fritid ->Privat olycksfallsförsäkring som tecknats av ett företag

Innan det slutliga ersättningsbeslutet skall man tillställa LokalTapiola en kopia av jaktkortet antingen per e-post eller med en online-blankett.

Företagens personersättningar: yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi

Ansvarsskador och hundskador som inträffat i SRVA-verksamhet: suurasiakkaidenoma@lahitapiola.fi

Ansvarsförsäkring för jägare

Ansvarsförsäkringen för jägare ersätter personskador som i samband med jakt orsakats en annan person med ett sådant vapen som fastställts i försäkringsvillkoren.

Försäkringen täcker dessutom de personskador som den försäkrade orsakar en annan person med skjutvapen i samband med organiserad spårning, fördrivning eller eliminering av djur på uppdrag av polisen eller nödcentral. Detta gäller även beslut om att jaga bort djuren, vilket fattas av Finlands viltcentral.

Jägarnas privata olycksfallsförsäkring

En jägares privata olycksfallsförsäkring ersätter skador på grund av olycksfall som den försäkrade orsakat sig själv i samband med jakt. Försäkringen ersätter skador som beror på att ett skjutvapen brunnit av eller exploderat samt när det gäller bågvapen även att bågen gått sönder.

Försäkringen täcker dessutom olycksfallsskador på person när skadorna uppstått i samband med organiserad storviltsassistans (SRVA-verksamhet) på uppdrag av polisen eller nödcentral. Detta gäller även beslut om fördrivning, vilket fattas av Finlands viltcentral.

Funktionärernas privata olycksfallsförsäkring

Funktionärernas privata olycksfallsförsäkring ersätter skador på grund av olycksfall som en funktionär ådrar sig vid tävlingar och vid skytteövningar samt vid förberedelser för och service under tävlingar och övningar.

Olycksfallsförsäkring för jakthundar

En olycksfallsförsäkring för jakthund ger skydd för en jakthund som ägs av den försäkrade eller en familjemedlem som bor i samma hushåll vid skador som sker under handräckningsuppgifter som gäller storvilt på uppdrag av polis eller nödcentral. Detta gäller även beslut om att jaga bort djuren, vilket fattas av Finlands viltcentral.

 

Försäkringsvillkoren i jägarförsäkringen fr.o.m. 17.9.2021 (PDF)

Certificate of insurance, (PDF)(på engelska, 1.8.2022-31.7.2023)

Versicherungsschein (PDF) (på tyska, 1.8.2022-31.7.2023)