Siirry sisältöön

Regionala bytesmängder

Med sökfunktionen kan du söka bytesuppgifter som lagrats i Oma riista -tjänsten över rådjur och vildsvin.

OBS: Bytesmängderna som sökningen ger är icke granskade uppgifter av Oma riista –tjänstens användare gjorda anteckningar i den egna viltdagboken det vill säga även felaktigt antecknade syns nu som sådana. Viltcentralen strävar i samarbete med tjänstens användare till en så felfri information som möjligt.

Utgående från användarnas antecknade uppgifter i Oma riista kommer viltforskningen i fortsättningen att analysera den verkliga mängden av viltbyte, se VFFI:s Riistasaalis 2013 -tabell. Oma riista -tjänsten togs i bruk i början av jaktperioden 2014-2015, så Riistasaalis 2013 grundar sig inte ännu på Oma riista uppgifter.

Samlad bytesinformation i Oma riista -tjänsten kan du söka på jaktvårdsföreningsnivå, viltcentralerna regionvist och för hela Finland. (enskilda byten, deras platser eller personer syns inte). I resultaten visas förutom antal ytterligare kön och ålder, om man känner till dessa.