Siirry sisältöön

Regionala bytesmängder

Med sökfunktionen kan du söka bytesuppgifter som sparats i Oma riista -tjänsten för rådjur och vildsvin. Du kan söka uppgifter på jaktvårdsföreningsnivå, viltcentralerna regionvist och för hela Finland (enskilda byten, deras platser eller personer som fått bytet syns inte). I resultatet visas förutom uppgifter om antal byten, kön och ålder om man känner till dessa eller uppskattat.

OBS: Bytesmängderna som sökningen ger är icke granskade uppgifter av Oma riista –tjänstens användare gjorda anteckningar i den egna viltdagboken det vill säga även felaktigt antecknade syns i rapporterna som sådana. Viltcentralen strävar i samarbete med tjänstens användare till en så felfri information som möjligt.