Siirry sisältöön

Skjutprov

Skjutprovet ska avläggas av jägare som har för avsikt att jaga dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsvildren eller brunbjörn med räfflat kulvapen.

I skjutprovet betonas betydelsen av ett övervägt och träffsäkert skott mot viltet samt att det vid skjutprovet använda vapnet är känt sedan tidigare och ordentligt inskjutet.

Skjutprovet ordnas av jaktvårdsföreningen, som också ger ett intyg över godkänt skjutprov.

Skjutprovsbroschyr

Tre olika skjutprov

  1. Prov i rådjursskytte är ett skjutprov för jakt på rådjur.
  2. Prov i älg- och hjortskytte är ett skjutprov för jakt på älg, vitsvanshjort, kronhjort, skogsvildren, dovhjort och sikahjort.
  3. Prov i björnskytte är ett skjutprov för jakt på björn.

Obs! Ett godkänt björnprov motsvarar rådjursprov samt älg- och hjortprov. Ett godkänt älg- och hjortprov motsvarar rådjursprov.

Se tidpunkterna för skjutprov i ditt område

Handlingar som krävs

Före skjutprovet ska skytten för övervakaren av provet visa upp ett giltigt jaktkort eller det kommande årets jaktkort som skytten har betalat avgiften för samt på yrkan bevisa sin identitet.

Därtill ska skytten före skjutprovet för övervakaren av skjutprovet visa upp ett giltigt innehavs- eller parallelltillstånd till det vapen som skytten använder vid skjutprovet. Också giltigt, tillfälligt vapen- eller paralleltillstånd på pappret, ifyllt i samband med anskaffning av vapnet, är dugligt.

Vapen och patroner

Om skytten är under 15 år får han använda ett vapen som tillhör en person över 18 år på det sättet som det föreskrivs i skjutvapenlagens 88 §.

Vapnet och patronerna ska uppfylla kraven i 16 § a 2 mom. punkt 2 i jaktförordningen när det gäller provet i rådjursskytte, och 16 a § 2 mom. punkt 3 när det gäller provet i älg- och hjortskytte samt 16 a § 2 mom. punkt 4 när det gäller provet i björnskytte.

(Skjutprovförordning 7 § 3 mom.)

Bekanta dig med jaktförordningen

Användning av självladdade patroner är tillåten. Valfri kula får användas. Tillåten är bl.a. helmantel, halvmantel och blykula.

Målfiguren och sättet att avlägga provet

Som målfigur i rådjursprovet och älg- och hjortprovet används en målfigur med ett träffområde vars diameter är 23 centimeter och i björnprovet en målfigur med ett träffområde vars diameter är 17 centimeter.

Provet avläggs genom att skytten skjuter fyra skott mot en stillastående målfigur, i valfri stående, sittande eller knästående ställning på 75 meters avstånd. Skytten får 90 sekunder tid för de fyra skotten räknat från att det första skottet avlossas. Skytten får använda stöd, men vapnet får inte låsas mekaniskt vid underlaget. Vid samma skjutprovstillfälle får en skytt ha högst fem försök (rådjur, älg eller björn).

Älgskjutprovets träffcentrum/-målfigur
Älgfigur som används i älg- och hjortprov samt i rådjursprov. Träffområdet som har en diameter på 23 centimeter har markerats med en vit ring.
Björnskjutprovets träffcentrum/-målfigur
Björnfigur som används i björnprovet. Träffområdet som har en diameter på 17 centimeter har markerats med en vit ring.

 

Godkänt prov

Skjutprovet godkänns om alla fyra skott i skottserien åtminstone rör vid träffområdets yttre kant. Ett godkänt björnprov motsvarar rådjursprov samt älg- och hjortprov. Ett godkänt älg- och hjortprov motsvarar rådjursprov.

Pris och giltighetstid

Priset för ett skjutprov är 20 euro per provet. Ett intyg över ett godkänt prov är i kraft tre år från det datum provet avlades.