Siirry sisältöön

Jakttillstånd

I Finland är jakträtten bunden till ägandet av mark. Markägaren har rätt att jaga och bestämma om jakt på sin egen mark. Det är mycket vanligt att privata markägare arrenderar ut jakträtten på sin mark till den lokala jaktföreningen.

En medlem i en jaktförening har rätt att jaga på de områden där jaktföreningen har jaktarrendeavtal. En jaktförening kan sälja gästkort, och då får en jägare som inte hör till föreningen jaga tillsammans med en medlem.

För områden som staten äger får man söka jakttillstånd hos Forststyrelsen. Sådana jaktområden finns speciellt i landets östra och norra delar. De kommuner där kommuninvånarna har rätt att jaga på mark som ägs av staten i sin hemkommun räknas upp i 8 § i jaktlagen. Rätten att jaga på allmänt vatten och i den ekonomiska zonen fastställs i 7 § i jaktlagen.

Läs mer om jakttillstånd på statens områden (Forststyrelsen)

Allmänt vattenområde på Utflyktskarta.fi-tjänsten (Forststyrelsen)