Siirry sisältöön

Transport av jaktvapen och/eller jaktbågar

Ansök i Oma riista -tjänsten:

En jägare som åker snöskoter.


Transport av jaktvapen och jaktbåge i motordrivet fordon

Det är förbjudet att transportera jaktvapen eller jaktbågar i motordrivna fordon i terrängen. En person i tjänsteförrättning får dock transportera vapen om han eller hon på grund av tjänsteförrättningen behöver ha vapen med sig eller om en person utför ett tjänsteuppdrag eller handräckningsuppdrag på begäran av polisen.

Ett oladdat jaktvapen eller en jaktbåge får dock transporteras i ett motordrivet fordon i ett fodral, ett skyddat utrymme eller ett utrymme där det inte omedelbart kan användas för jakt, om transporten sker:

1) på ett istäckt vattenområde,

2) på i 13 § i terrängtrafiklagen (1710/1995) avsedda snöskoterleder eller på stråk som utmärkts i terrängen,

3) vid förflyttning i terrängen längs ett etablerat stråk till sådana inkvarteringsställen, inkvarteringsbyggnader eller fastigheter som saknar vägförbindelse,

4) för att hämta ett jaktbyte och för vittjande av fällor för levandefångst eller fotsnaror, och

5) för att föra personer som ska vara skyttar till en skjutplats som jaktledaren i förväg anvisat.

Dessutom får jaktvapen och jaktbågar transporteras i motordrivna fordon i terrängen i fodral, i skyddat utrymme eller i ett utrymme där de inte omedelbart kan användas för jakt med tillstånd av Finlands viltcentral, om det kan anses föreligga en annan godtagbar grund för transporten än en grund som avses i 35 § 4 mom. i jaktlagen. Finlands viltcentral får i sitt beslut ange närmare tillståndsvillkor i fråga om områden och jaktvapen.

 

Om det inte är möjligt att ansöka om tillstånd i tjänsten Oma riista, kan ansökan också göras på blankett:

Ansökan för transport av jaktvapen och/eller jaktbågar 35 § (.docx)
Ansökan för transport av jaktvapen och/eller jaktbågar 35 § (.pdf)