Siirry sisältöön

Fällda hjortdjur

Oma riista -anvisning till kontaktpersonen:

Anvisning till kontaktpersonen – uppdatering av område, jaktlicens och jaktledare i gruppen (PDF)

Samlicensdeltagarna bör anteckna bytesuppgifterna i Oma riista -tjänsten så fort som möjligt, för att licensmottagaren och samlicensdeltagarna kan följa med i realtid hur jakten framskrider.

Oma riista -anvisning till licensmottagaren (PDF)

Jaktledaren eller föreningens/jaktlagets kontaktperson kan skriva in älgbyten och -observationer samt godkänna av föreningens medlemmar föreslagna information i Oma riista-tjänsten.

Oma riista -anvisning till jaktledare (PDF)

 

Bytesanmälan och älgobservationer

För varje fällt hjortdjur ska anmälan göras till Finlands viltcentral inom sju dygn efter det att ett djur har fällts. Det rekommenderas att fångstanmälan görs och älgobservationer anmälas dagligen i Oma riista -tjänsten (oma.riista.fi) efter jakten.

Fångstanmälan kan också skickas med blankett inom sju dygn efter det att ett djur har fällts. I anmälan ska anges skyttens namn och jägarnummer, de fällda djurens art och antal, deras kön, tidpunkt då de fälldes, antalet fullvuxna hjortdjur och kalvar samt fångstplatsens koordinater.

Individuell bytesanmälan av hjortdjur (PDF)

Efter jakten anmälas älgbytet och observationer för hela säsongen på älginformationskortet. Bytesanmälningen för hjortdjurbyte är lagstadgad (JF 9 §).

Älginformationskortet

Om man inte använder Oma riista -tjänsten, så kan man anmäla uppgifter med älginformationskortet. Älginformationskort finns på Finlands viltcentralens webbsida (pdf). Blanketter i pappersform kan även vid behov begäras från Finlands viltcentralens licensförvaltningsregistratur via e-post från adressen lupahallinto.kirjaamo@riista.fi.

Bytesmeddelandeblanketten (älginformationskortet) postas till: Finlands viltcentral, Licensförvaltningsregistrators kontoret, Kuralagatan 2, 20540 Åbo eller via e-post till adressen saaliit@riista.fi. Lokaliseringsuppgifter (ETRS-koordinater) skall även fyllas i då man anmäler byten och observationer skriftligen.

Andra hjortdjur (vitsvanshjort, dovhjort, skogsren)

Om man inte använder Oma riista –tjänsten, så kan man anmäla uppgifter också med blankett (se nedan). Blanketterna i pappersform kan även vid behov begäras från Finlands viltcentralens licensförvaltningsregistratur med e-post från adressen lupahallinto.kirjaamo@riista.fi.

Bytesmeddelandeblanketten postas till: Finlands viltcentral, Licensförvaltningsregistrators kontoret, Kuralagatan 2, 20540 Åbo eller via e-post till adressen saaliit@riista.fi. Lokaliseringsuppgifter (ETRS-koordinater) skall även fyllas i då man anmäler byten skriftligen.

Bytesmeddelande för mindre hjortdjur 2021 (PDF; på finska)

De hjortdjur man erhållit som byte ska specificeras noggrant artvis genom att fylla i alla punkter på blanketten.