Siirry sisältöön

Blanketter för viltskador

Skador som orsakas av stora rovdjur och hjortdjur ersätts i enlighet med viltskadelagen. Den som ämnar ansöka om ersättning enligt lagen för skada som orsakats av vilt ska efter att ha upptäckt skadan utan dröjsmål göra en skadeanmälan för konstaterande och värdering av skadan samt för andra i saken påkallade åtgärder. Skadeanmälan görs vid personskador hos polisen på skadefallsorten, vid skogsskador hos den behöriga skogscentralen på skadefallsorten och vid skador på odling, djur, lösöre och ren hos landsbygdsnäringsmyndigheten på skadefallsorten.