Siirry sisältöön

Riistaeläinvahinkojen lomakkeet

Suurpetojen ja hirvieläinten aiheuttamia vahinkoja korvataan riistavahinkolain mukaisesti. Sen, joka aikoo hakea tässä laissa tarkoitettua korvausta riistaeläimen aiheuttamasta vahingosta, tulee vahingon havaittuaan tehdä viipymättä vahinkoilmoitus vahingon toteamista ja arviointia sekä muita asian vaatimia toimenpiteitä varten. Henkilövahingoista ilmoitus tehdään paikkakunnan poliisille, metsävahingoista vahinkopaikkakunnan toimivaltaiselle metsäkeskukselle ja viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingoista vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.