Siirry sisältöön

Hirvieläinvahingon lomakkeet

Metsävahingon ilmoitus- ja korvaushakemuslomake (suomi.fi)

Viljelys- ja kotieläinvahingon ilmoitus- ja korvaushakemuslomake (suomi.fi)

Hirvieläinten aiheuttamia vahinkoja korvataan riistavahinkolain mukaisesti. Metsävahinkoja koskeva ilmoitus toimitetaan Suomen metsäkeskukseen ja viljelys- tai eläinvahinkoja koskeva ilmoitus vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Hirvieläimen aiheuttamana:

1) viljelysvahinkona korvataan pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheutunut vahinko;

2) eläinvahinkona korvataan kotieläimille aiheutunut vahinko;

3) metsävahinkona korvataan metsälle ja metsänviljelyaineistolle aiheutunut vahinko.

(Riistavahinkolaki 3 §)

Riistavahinkolaissa hirvieläimellä tarkoitetaan kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, hirveä, valkohäntäpeuraa ja metsäpeuraa.