Siirry sisältöön

Kielletty pyyntiväline tai -menetelmä

Kielletyt rottien, hiirten ja myyrien pyyntimenetelmät ja pyyntivälineet

Poikkeusluvan hakemuslomake 49 a § (doc)
Poikkeusluvan hakemuslomake 49 a § (odt)
Poikkeusluvan hakemuslomake 49 a § (pdf)

Hiirien, rottien ja myyrien pyydystäminen myrkyllä on sallittua, mutta esimerkiksi räjähteiden, savun ja kaasun käyttö on kiellettyä. Suomen riistakeskus voi myöntää poikkeusluvan käyttää esimerkiksi savua rottien pyydystämisessä. Hakijan on perusteltava, miksi kiellettyä pyyntivälinettä tai -menetelmää tarvitaan ja miksi esimerkiksi myrkyn käyttö ei ole mahdollista.

Myrkyn käyttöä rottien, hiirien ja myyrien tappamisessa on rajoitettu. Myrkkyä saa käyttää vain rakennuksessa, pihapiirissä, puutarhassa, turkistarhassa, kaatopaikalla ja vesiviljelylaitoksessa. Esimerkiksi rottien myrkyttäminen kaupungin viheralueella vaatii Suomen riistakeskuksen poikkeusluvan. Hakemus on perusteltava, ja erityisesti on perusteltava, miksi ei ole mahdollista käyttää muita keinoja kuten rottien ruoan ja suojapaikkojen hävittämistä.

Rauhoittamattomia nisäkkäitä ovat metsämyyrä, vesimyyrä, kenttämyyrä, peltomyyrä, lapinmyyrä, isometsähiiri, isorotta ja kotihiiri.

Hakemuksen jättäminen ja neuvonta

Suomen riistakeskus käsittelee metsästylain 49 a §:ää koskevia poikkeuslupahakemuksia keskitetysti Varsinais-Suomen aluetoimistolla. Hakemuksen voi jättää vapaamuotoisena hakemuksena tai yllä olevaa lomaketta käyttäen.

Katso Varsinais-Suomen yhteystiedot

Kielletyt nisäkkäiden ja lintujen pyyntimenetelmät ja pyyntivälineet

Metsästyslain 33 §:ssä säädetään siitä, mitkä pyyntivälineet ja -menetelmät ovat kiellettyjä. Pyyntimenetelmä voi olla kielletty esimerkiksi siksi, että se aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä, on pyyntitavaltaan valikoimaton tai liian tehokas.

Suomen riistakeskus voi myöntää poikkeusluvan käyttää kiellettyä pyyntivälinettä tai -menetelmää. Lainsäädäntö määrittelee kuitenkin tarkasti, millä perusteella voidaan poiketa kiellettyjen pyyntivälineiden tai -menetelmien käytöstä. Mahdollinen poikkeus voi olla perusteltavissa esimerkiksi vahinkojen estämisellä.

Yleensä kiellettyä pyyntivälinettä voi olla tarpeen käyttää muun poikkeusluvan yhteydessä, eli lajikohtaista ajallista poikkeuslupapyyntiä on tarvetta tehostaa kielletyllä pyyntivälineellä. (Hakemusohjeita ja -lomakkeita voi selata sivuvalikosta.)

Esimerkki: Varisten aiheuttamia hygieniahaittoja halutaan estää turkistarhalla keväällä varisten pesimäaikaisen rauhoituksen aikana. Ampuminen voi häiritä turkiseläinten penikointia, jolloin vaihtoehtoisena ratkaisuna voi toimia muutoin kielletty varishäkki. Molemmat poikkeukset (poikkeus variksen pesimäaikaisesta rauhoituksesta ja poikkeus varishäkin käyttöön) haetaan samalla kerralla yhdellä hakemuksella. Oikea hakemuslomake löytyy tässä tapauksessa ”riistalinnut ja rauhoittamattomat linnut” otsikon alta.

Suomen riistakeskus ei yleensä myönnä poikkeuslupaa kielletylle pyyntivälineelle tai -menetelmälle normaalin metsästyksen tehostamiseksi. Jos hakijalla on perusteltu tarve käyttää kiellettyä pyyntivälinettä tai -menetelmää metsästysaikana, on ennen hakemuksen jättämistä otettava yhteyttä Suomen riistakeskuksen aluetoimistoon.

Lupamaksut

Lupapäätösten hinnat