Siirry sisältöön

Metsästäjävakuutus

Metsästäjävakuutuksen hankkiminen ja voimassapitäminen on yksi Suomen riistakeskuksen julkisista hallintotehtävistä. Vakuutus pitää sisällään metsästäjien ryhmävakuutuksen. Vakuutussopimus on tehty LähiTapiolan kanssa.

Metsästäjävakuutus sisältyy metsästyskortin hintaan ja vakuutettuina ovat kaikki kortin lunastaneet henkilöt.

Vakuutusnumero: 312-0042105-H

Vahingon tapahduttua ottakaa välittömästi yhteyttä LähiTapiolan Korvauspalveluihin:

  • Vastuu- ja koiravahingoissa puh. 09 453 3300
  • Metsästäjän ja toimitsijan tapaturmavahingoissa puh. 09 453 3666

Metsästäjän vastuuvakuutus

Metsästäjän vastuuvakuutuksesta korvataan metsästyksen yhteydessä vakuutusehdoissa määritellyllä aseella toiselle henkilölle aiheutetut henkilövahingot. Vakuutus kattaa myös rauhoittamattomien eläinten pyynnin tai tappamisen tai haitallisten vieraslajien poistamisen yhteydessä aiheutuneet vahingot.

Metsästäjän yksityistapaturmavakuutus

Metsästäjän yksityistapaturmavakuutuksesta puolestaan korvataan tapaturmavahingot, jotka vakuutettu aiheuttaa itselleen metsästyksen yhteydessä. Korvattavia vahinkoja ovat sellaiset, jotka johtuvat ampuma-aseen laukeamisesta tai räjähtämisestä sekä jousiaseen osalta myös sen rikkoontumisesta. Vakuutus kattaa myös rauhoittamattomien eläinten pyynnin tai tappamisen tai haitallisten vieraslajien poistamisen yhteydessä aiheutuneet vahingot.

Toimitsijan yksityistapaturmavakuutus

Toimitsijan yksityistapaturmavakuutuksesta korvataan tapaturmavahinkoja, jotka aiheutuvat toimitsijoina kilpailuissa ja ampumaharjoitteluissa sekä niiden valmistelu- ja huoltotöiden aikana toimiville itselleen.

Metsästyskoiran tapaturmavakuutus

Metsästyskoiran tapaturmavakuutus antaa turvaa vakuutetun tai tämän kanssa samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen omistamalle metsästyskoiralle poliisin tai hätäkeskuksen toimeksiannosta tapahtuvassa suurriistavirka-aputehtävissä tapahtuvien vahinkojen varalta.

Metsästäjävakuutuksen ehdot 1.8.2019 alkaen.

Vakuutustodistus englanniksi (1.8.2019–31.7.2020)

Vakuutustodistus saksaksi (1.8.2019–31.7.2020)